Ulvsundasjön har en av de högsta halterna av högfluorerade kemikalier, som alla är farliga för miljön. Foto: Mostphotos

Ulvsundasjön en av de giftigaste i Stockholm

I mer än 50 år har giftiga ämnen läckt ner i Ulvsundasjön, som idag har några av de högsta halterna av kemikalier i Stockholms vatten. Idag möts miljö-och hälsoskyddsnämnden för att få en bild av läget.

  • Publicerad 15:54, 17 dec 2019

I en rapport om högfluorerade ämnen i Stockholms vattenmiljö dyker Ulvsundasjön upp mest hela tiden. Sjön är en av de giftigaste, tillsammans med Årstaviken. Här finns så kallade PFAS:er, ett samlingsnamn förmer än 4 700 högfluorerade kemikalier som har producerats sedan 1950-talet.

Ämnena, som har hittats på botten av sjön, har använts inom industrin, vattenavvisande textilier, hydrauliska oljor, rengöringsprodukter, matförpackningar och brandsläckningsskum. Kemikalierna är svåra för naturen att bryta ner och vissa av dem har visat sig vara farliga för vattenlevande djur.

Läckage från brandövningar

I ett gemensamt forskningsprojekt har konsultföretaget NIRAS, Stockholm stads miljöförvaltning, Örebro universitet och Stockholms universitet nu undersökt omfattningen av kemikalierna för att på sikt hoppas kunna rena vattnet. I proverna kunde man se att tillförseln av PFAS-ämnen till Mälaren har pågått i mer än 50 år, nästan alla via Ulvsundasjön. Källorna tros komma från brandövningsplatser och avfallsanläggningar för metall.