Ulla plankade – men fick rätt mot kontrollanterna

Det fanns ingenstans att ladda på accesskortet vid Alviks strand. Då klev hon på tvärbanan ändå. I Alvik åkte hon fast.

  • Publicerad 07:15, 15 okt 2018

SL har aviserat hårdare tag mot dem som åker utan giltig biljett i kollektivtrafiken. Fem miljoner biljettkontroller ska numera utföras per år, och höjda böter samt kontrollanter som får gripa plankare är på förslag.

Nu tänker du kanske att en plankare är en yngling med luvtröja som av princip aldrig betalar för sig? Titta då på bilden här intill. Ulla Nordfors, 68, åkte fast för plankning när hon skulle ta tunnelbanan i Alvik.

Hon hade kommit med tvärbanan från Alviks strand – utan att blippa.

Hennes periodbiljett hade precis gått ut och i Alviks strand finns ingen möjlighet att ladda på. Väl i Alvik skyndade hon uppför rulltrappan och in på Pressbyrån för att ladda på sitt kort. Sedan gick hon till spärren och blippade kortet. Då kom kontrollanterna.

– Jag hade bråttom och skulle hämta barnbarn, säger Ulla Nordfors, som vi nu ett år efter händelsen träffar på ”brottsplatsen”.

Brukar alltid göra rätt för sig

Hon är fortfarande upprörd, eftersom hon ”alltid betalar för sig och följer lagar och regler”. Och 1 500 kronor i böter är mycket pengar för en pensionär, påpekar hon.

Ulla Nordfors tycker att kontrollanterna var rigida.

Ulla Nordfors klagade hos ISS Facility service, som på uppdrag av SL sköter biljettkontrollerna.

Där möttes hon av kalla handen.

”Det är alltid resenärens ansvar att se till att giltig biljett kan uppvisas under hela resan” löd svaret, och ”För det fall att Ert bestridande kvarstår, meddela oss detta skriftligt. Ärendet kan då bli föremål för rättslig prövning.”

Ulla betalade, rädd att hamna hos inkasso.

Hänvisar till lagen

Ulla bestred en gång till, och hänvisade nu till Lagen om tilläggsavgift i kollektivtrafiken: ”Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.”

Vad var tillämpligt på dej och din situation, menar du?

– Annan omständighet. Jag skickade in kvitton som visade att jag alltid har betalat mitt månadskort. Men vid det här tillfället kunde jag inte betala för mig.

Efter ytterligare mejlväxling kom plötsligt beskedet:  ”Vi kommer att återbetala den tilläggsavgift som tidigare utställts till Er”.

28 567 böter på ett år

Under 2017 år skrevs 28 567 tilläggsavgifter ut. Merparten gällde personer som åkt på rabatterad biljett utan att ha rätt till det. Mindre än en tredjedel hade ingen biljett alls.

Långt ifrån alla bötfällda betalar. Totalt finns en skuld på över 70 miljoner kronor i obetalda tilläggsavgifter. De går till inkasso, och i till sist till tingsrätten.

Ulla Nordfors hade ju bevisligen för avsikt att betala för sig, varför kunde hon inte bara få passera?

– Jag vill inte kommentera enskilda fall. Men när tilläggsavgift skrivs ut ska kontrollanterna informera om att man kan få den överprövad, och jag tycker att vi har ett bra system för det, säger Thomas Silvander, SL:s ansvarige för biljettkontrollen.

När det är uppenbart att någon gjort ett misstag, eller inte förstått, brukar avgiften skrivas av, enligt honom.

Men det finns också de som när de bestrider böterna säger att ”det var inte jag”, och menar att någon person som åkt fast har uppgett deras identitet.

Kontrollanter får inte gripa

Biljettkontrollanter har rätt att begära att resenärer visar legitimation. Men om resenären vägrar kan de inte göra något. De har heller inte rätt att gripa någon. Det är förbehållet polisen eller ordningsvakter.

De kan dock avvisa personer, men går de inte frivilligt är det samma sak, det är polisens sak att verkställa avvisningen.

Det vill nu SL ändra på, och ge kontrollanterna utökade befogenheter.

Fakta

Lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik

§ 1. Den som driver kollektiv persontrafik, för vilken regeringen eller förvaltningsmyndighet fastställer taxa, får under de förutsättningar som anges i denna lag taga ut tilläggsavgift av resande som ej kan förete giltig biljett.

§ 2. Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet.

Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser
Visa merVisa mindre

Fakta

Så lyder SL:s regler

Du är skyldiga att följa tillsägelser i säkerhets- och ordningsfrågor som lämnas av trafikpersonal eller ordningsvakter.

Trafikpersonal, trafiktjänstemän, biljettkontrollanter och ordningsvakter får utföra biljettkontroller.

Du är skyldig att visa upp att du har en giltig biljett och lämna över den.

Om du har en biljett till rabatterat pris måste du kunna styrka att du har rätt till det lägre priset, med till exempel en id-handling,

Om du har köpt en biljett med mobilappen är du även skyldig att uppge telefonnumret till den mobiltelefon som du har köpt biljetten från, och visa upp och lämna över mobiltelefonen som biljetten finns på.

Om du inte kan visa upp en giltig biljett måste du betala en tilläggsavgift på 1500 kr. Du måste också betala för en enkelbiljett utöver tilläggsavgiften.

Om du vägrar att köpa biljett eller att betala tilläggsavgiften kan du bli avvisad från bussen, tåget eller spårvagnen.

Källa: SL
Visa merVisa mindre