Tyst om knäckfrågor i blågrön landstingskoalition

Alliansen och Miljöpartiet bildar majoritetskoalition i Stockholms läns landsting. Det stod klart i söndags. Men hur den nya majoriteten ska hantera flera knäckfrågor, talar de än så länge tyst om.   

  • Publicerad 16:46, 14 okt 2018

I söndags stod det klart att Alliansen och Miljöpartiet bildar koalitionsmajoritet i Stockholms läns landsting.

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd, säger att koalitionen mellan Alliansen och Miljöparitet är den bästa tänkbara:

– Den här absoluta bästa konstellationen, alternativet hade varit fortsatt minoritetsstyre. Det här är bra för Stockholm.

Flera knäckfrågor

Koalitionen kommer att ställas inför flera knäckfrågor när den gemensamma valplattformen så småningom presenteras. De fyra allianspartierna och Miljöpartiet står långt ifrån varandra när det gäller frågor som vårdval och Nya Karolinska sjukhuset.

Inger Svenonius är inte beredd att gå in på detaljer i nuläget:

– Alla sakfrågor kommer att presenteras i den gemensamma plattform, vilket sker inom en vecka.

Kommer ni att komma överens?

– Jag uppfattar att vi är fem partier som vill leda landstinget och som för en konstruktiv dialog.

Kommer koalitionen överleva när ni är klara med valplattformen?

– Oja, vi räknar med att väljas som landstingsstyrelse.

Väntar med kommentarer

Tomas Eriksson, gruppledare för Miljöpartiet i landstinget, är inte heller han beredd att tala öppet om hur knäckfrågorna mellan MP och Alliansen ska lösas.

– Vi kommer att presentera en gemensam politiska plattform. Det är ingen hemlighet att vi har olika ingångsvärden i diskussionerna.

 

– Det har varit mycket hårt arbete, och många diskussioner, med givande och tagande. Så ska det vara när man försöker komma överens. Men jag upplever att diskussionerna har varit konstruktiva för att hitta en samsyn. Vi ser allihop att landstinget behöver en fungerande parlamentarisk majoritet där Sverigedemokraterna inte utövade inflytande.

Kommer MP och Alliansen att komma överens?

– Det känner jag mig helt övertygad om.

Jag är glad över att vi fattat beslutet och att vi kan gå vidare och förhandla om en politisk plattform

Tomas Eriksson, Miljöpartiet

Också Tomas Eriksson tycker att den blågröna koalitionen är den bästa lösningen:

– Jag är glad över att vi fattat beslutet och att vi kan gå vidare och förhandla om en politisk plattform. Det är första gången sedan 2006 som Miljöpartiet sitter i majoritet i landstinget.