Värnar ridskolan. Valter Bjurling, 7 år, vill att Enskede ridskola ska vara kvar. Foto: Pia Bispo

"Tyst" byggande utreds vid Enskede värdshus

Går det att bygga så tyst så att hästarna inte skenar? Staden försöker nu hitta tysta bygglösningar för att få till det planerade bostadshuset vid Enskede ridskola. Men ledande politiker är skeptiska – och kan rösta ner byggplanerna.

  • Publicerad 06:15, 8 nov 2021

Det här är en mycket olycklig byggnation.

Ska Enskede ridskola finnas kvar – eller Enskede värdshus? Det är frågan som ställs på sin spets när politikerna i början av nästa år väntas fatta beslut om det planerade bostadsbygget på Enskedefältet.

De 70 lägenheterna som planeras vid värdshuset, mittemot ridskolan, väcker starka känslor hos Enskedeborna. Ridskolan, där drygt 750 elever rider varje vecka, befarar att de inte kan finnas kvar om bygget får grönt ljus.

Enskede värdshus är däremot måna om att bygget går igenom, så att restaurangen kan inhysas i det nya huset. Annars bedöms värdshuset behöva stänga ner, då huset har ett stort renoveringsbehov.

Tomas Strandberg, restaurangägare, säger att de inte har råd att renovera sitt nuvarande hus.

– Det finns inte pengar kvar efter pandemin. Byggs bostadshuset får vi en nybyggd restaurang, säger han.

270 lägenheter kan byggas på Enskedefältet

Rackethall gläds åt byggplanerna

Enskede värdshus. Det planeras ett nytt bostadshus dit värdshuset flyttar om det byggs. Annars har värdshuset svårt att överleva, enligt ägaren. Foto: Sacharias Källdén

Värnar ridskolan

Riksdagspolitikern och Enkedebon Kristina Axen Olin (M) har engagerat sig i frågan, till ridskolans fördel.

– Varför ska flickors stora fritidsintresse och behov av idrott stå tillbaka för byggplaner i Enskede? Det vore obegripligt när vi alla vet vikten av idrott och psykisk hälsa hos flickor, säger hon.

När Mitt i besöker ridskolan träffar vi främst på just tjejer, men får en pratstund med en av killarna som rider där, sjuårige Valter Bjurling.

– Det är roligt att få hänga med hästarna, men det är svårt ibland när hästen inte lyssnar, säger han.

Om ridskolan flyttar under byggtiden, skulle ni åka längre då för att gå där?

– Det beror på hur långt bort det handlar om. Vi är tre av fem i familjen som rider. Ridskolan är en viktig plats för många, säger mamma Malin Ahlenius Bjurling.

Stadsbyggnadskontoret ser just nu över olika tysta bygglösningar för att möjliggöra bygget. Det handlar bland annat om bullerdämpande skärmar och trästommar som är förproducerade.

– Med en prefabricerad trästomme skruvar man mer och det blir inte så mycket bankande. Men under en viss fas i bygget, vid pålning, kommer det att låta och vibrera mer. Men det kan gå att planera byggtider i samverkan med ridskolan. Vi vill ha en bra lösning på plats innan frågan ska upp till politikerna, säger stadsplaneraren Per Rinde.

Enskede ridskola. Ridskoleeleven Valter Bjurling. Foto: Pia Bispo

Politiker ifrågasätter

George Doria äger Enskede ridskola. Han befarar att ridskolan inte kan vara kvar om bygget går igenom.

– Vem ska stå för kostnaden om vi flyttar hästarna? Men politikern Joakim Larsson har sagt att bygget inte kommer att bli av så länge som han jobbar i staden. Jag ser det så, som att det här inte kommer ske, säger han.

Joakim Larsson (M) är ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Han säger att den blågröna majoriteten är emot bygget.

– Det här är en mycket olycklig byggnation. Jag är väldigt tveksam till planen och upplever att vi har samsyn i majoriteten. Vi måste värna ridskolan och ta hänsyn till områdets karaktär med många småhus. Området kring Bägersta byväg, med sjöbotten, är också känsligt och det kan uppstå sprickbildning i de närliggande husen vid byggnationer, säger han.

Turerna kring byggplanerna

I december 2017 gav stadsbyggnadsnämnden tummen upp för att påbörja byggplanerna av 70 bostäder vid Enskede värdshus. Då styrde en rödgrön majoritet staden, men även Liberalerna var med på beslutet.

Nu är det en blågrön majoritet som styr. M och KD var emot byggplanerna från början. Den blågröna majoriteten är nu kritiska till bygget.

Politikerna väntas besluta om hur byggplanerna ska gå vidare i början av nästa år när samrådsredogörelsen, som redovisar alla yttranden och synpunkter, är klar.

Under samrådstiden kom 108 yttranden och synpunkter in.

Samtidigt som de 70 bostäderna planeras har staden även planer på att bygga cirka 150-200 lägenheter vid rackethallen.

Visa merVisa mindre

Enskede ridskola. Foto: Pia Bispo