Fler har hittat ut i Tyrestas natur. Bilden är tagen en morgon vid urskogsstigen. Foto: Nicklas Wijkmark

Tyresta hade störst besöksuppsving 2020

Coronaåret 2020 lockade fler än vanligt till Tyresta nationalpark. Parken har haft det största besöksuppsvinget av alla nationalparker i Sverige.

  • Publicerad 14:37, 15 apr 2021

Sverige har 30 nationalparker och Naturvårdsverket har i flera år följt hur många som besöker dem. 2020 räknar myndigheten till över 3 miljoner besökare – ett uppsving med knappt 10 procent.

Störst ökning, sett till antal besökare, har Tyresta haft enligt Naturvårdsverkets sammanställning.

Jonas Ekstrand, nationalparkschef, säger att det är svårt att bryta ur nationalparkens siffror och pratar hellre om besöksantalet totalt med naturreservatet.

– Under många år har antalet besökare ökat. Fler blir intresserade av att vara ute i naturen. Vi har coronpandemin ovanpå det, som har gjort att betydligt fler söker sig ut, säger han.

Över en miljon besök

Stiftelsen räknar med att antalet besök 2020 landade på 1-1,3 miljoner.

– Det är vår bästa möjliga gissning utifrån siffrorna från våra fysiska räknare och en känsla för hur det brukar se ut. Vi har sett en ökning på någonstans runt 75 procent.

Pandemin har inneburit en förändring i vilka som kommer till Tyresta.

– Skolklasser har inte fått åka på samma sätt och utländska turister har det varit klart begränsat med. Samtidigt har vi nått ut till fler andra, som nysvenskar.

Vad har besöksuppsvinget inneburit för er?

– Vi gläds åt att nya har hittat till Tyresta. Det är väldigt spännande, men det är också utmanande på flera sätt.

Mer nedskräpning

Stiftelsens personal behöver städa mer eftersom nedskräpningen har ökat. Men eldarna är det stora problemet, menar Jonas Ekstrand. Mitt i har tidigare under pandemin skrivit om bränder i Tyresta.

– Fler eldar på ställen som inte är tillåtna vilket har lett till skogsbränder och att klipphällar spricker sönder. Vi ser också att fler hugger ved i urskogen.

Ett pilotprojekt har startats med drönare som har värmekamera, för att upptäcka eldarna. Stiftelsen har fått extrapengar för mer naturbevakning.

– Vi har utökat närvaron ganska rejält med tillsynsmän och kvinnor som patrullerar i området. De flesta besökare följer regelverken, men inte alla och vi märker ett ökat slitage på naturen, säger Jonas Ekstrand.

Så räknas besökarna

Tyresta har besöksräknare i dag och ska få fler. Det är små dosor som kan skilja på fotgängare, cykliser, bilar och bussar.

Tyresta ingår i ett pilotprojekt i Naturvårdsverkets regi där anonymiserad data från mobiloperatörer används för att får mer kunskap om besöken.

"I framtiden hoppas vi kunna kombinera de båda metoderna för att få ett bättre grepp om till exempel hur många som besöker oss och hur de rör sig", säger Jonas Ekstrand.

En förhoppning är att genom den kunskapen kunna sprida ut besökarna till olika delar av parken för att minska slitaget.

Visa merVisa mindre

Tolv nationalparker hade fler besökare 2020 än 2019

Sverige har 30 nationalparker.

12 hade fler besökare 2020 än 2019.

7 hade färre besökare.

11 hade lika många besökare.

Färnebofjärden i Gävleborg hade den största procentuella ökningen under 2020 medan Tyresta hade den största ökningen sett i antal besök.

Källa: Naturvårdsverket

Visa merVisa mindre