Foto: Stefan Källstigen/Kristdemokraterna/Socialdemokraterna

Tyresös klimatmål får kritik för att vara för ambitiösa: "Helt orimligt"

Med sin nya klimatplan vill Tyresö kommun gå i bräschen och bräcka de nationella klimatmålen om nettonollutsläpp. Sveriges mål till 2045 ska Tyresö uppnå redan 2030. Oppositionspartierna dömer ut målet som orealistiskt.

  • Publicerad 06:30, 20 jun 2022

I våras klubbade Tyresö nya klimatmål. Bland annat skärptes ambitionerna om när kommunen ska uppnå territoriella nollutsläpp. Målet är nu att utsläppen inom Tyresös gränser ska gå plus minus noll senast 2030. Det inkluderar bland annat alla båt- och biltransporter.

I dag står transporter för 76 procent av utsläppen i Tyresö kommun.

Därför anses just transportsektorn vara det viktigaste området för att minska utsläppen.

Kapar de nationella målen

Det nationella målet är nettonollutsläpp till 2045. Tyresö planerar alltså att klara det 15 år tidigare.

– Det är ett helt orimligt mål, jag står bakom de nationella målen som är satta till 2045, säger Ulf Perbo, ordförande i Kristdemokraterna Tyresö.

Han tror inte kommunen kommer lyckas. Elektrifieringen av bilar går fort, men beståndet av bilar som drivs med fossila bränslen kommer att vara kvar, påpekar han. Samtidigt måste även båtarnas utsläpp kapas, vilket kan vara svårt eftersom förekomsten av fossilfria motorbåtar inte är särskilt utbredd än så länge.

– Att det enbart skulle finnas bilar som drivs på fossilfria bränslen inom fem år är inte möjligt, säger Ulf Perbo.

Tyresö rusar i miljörankning

Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) har däremot en mer positiv syn på de högt uppsatta målen. Nettonollutsläppet innebär enligt henne inte att alla bilar som drivs på fossila bränslen ska vara borta till 2030.

– Fordonen elektrifieras och till 2030 hoppas vi att 50 procent av alla bilar som kör i Tyresö är elektrifierade, säger Anita Mattsson.

Men hon är inte orolig för att målet inte ska uppnås, Tyresö ska väga upp med aktiviteter som fångar upp växthusgaser ur atmosfären. Det kan till exempel röra sig om att återställa våtmarker.

Digital plan

Tyresös kommuns klimatplan reviderades i mars 2022. Tre av partierna – SD, KD och M – var alla kritiska till nettonollmålet till 2030.

Klimatplanen är digital och kommer att uppdateras under tiden med nya åtgärder och data om hur det går i processen med utsläppsutvecklingen.

Detta är nettonollutsläpp

Nettonollutsläpp betyder att alla utsläpp av växthusgaser balanseras med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd.

Målet i Tyresös klimatplan är territoriellt, vilket innebär att endast utsläpp som genereras inom kommunens gränser räknas in. Till exempel räknas inte utsläppen från den fabrik som tillverkat en bil som kör på Tyresös gator.