Tyresös fladdermöss kartläggs i sommar

Senast en fladdermusinventering gjordes var för 20 år sedan. I sommar är det dags igen. Förhoppningen är att nu få in en mer fullständig artsammansättning.

  • Publicerad 12:47, 15 jun 2018

Projektet består av flera delmoment med det övergripande syftet att överblicka fladdermössens artsammansättning, utbredning och status på Södertörn.

– Det handlar inte så mycket om hur många fladdermöss vi kan hitta utan mer vilka arter vi kan hitta, säger Göran Bardun, kommunekolog i Tyresö.

Arterna urskiljs ofta enklast från varandra genom att lyssna efter vilka högfrekventa ljud de ger ifrån sig. Men en del arter kan kännas igen visuellt genom deras rörelsemönster och i vilka miljöer de gärna besöker.

Inventeringen genomförs dels manuellt av en inventerare som med hjälp av en ljudomvandlare lyssnar efter ljud, och dels med så kallade autoboxar som placeras ut och samlar in ljud.

Projektet är ett samarbete mellan nio Södertörnskommuner och drivs av Södertörnsekologerna. Södertälje kommun är projektledare och för själva inventeringen står naturkonsultföretaget Ecocom.

Sammanlagt ska 45 platser på Södertörn inventeras – fem i varje kommun. Kommunerna som deltar är Tyresö, Nacka, Haninge, Huddinge, Salem, Botkyrka, Stockholm (Söderort), Södertälje och Nynäshamn.

Nu har vi mycket bättre instrument än vad som var fallet på 1990-talet

Göran Bardun, kommunekolog

20 år sedan förra inventeringen

Senast en fladdermusinventering gjordes på Södertörn var i mitten av 1990-talet.

– Flera av lokalerna vi inventerar nu var med då också och då kan vi se hur det har förändrats av arter och antal individer, vilket är bra. Återkommande inventeringar av fladdermuslokaler är också bra miljöövervakning, fladdermössen är en god indikator på hur vi handskas med vår natur. Det här materialet kan ge förutsättningar att följa upp och se hur läget är med populationerna på de här platserna, säger Göran Bardun.

Förutsättningarna är bättre nu än vid förra inventeringen.

– Nu har vi mycket bättre instrument än vad som var fallet på 1990-talet. Förhoppningsvis får vi in mer fullständiga artsammansättningar, säger Göran Bardun.

Många fladdermusarter är indikatorer på hög biologisk mångfald och skyddsvärda livsmiljöer.

– En fladdermus som är ute och jagar insekter äter tusentals insekter när de håller på att föda upp sina ungar. En individ kan sätta i sig över 1000 myggor på ett kvällspass. Då bygger det på att vi fortfarande har en rik fauna med smådjur och insekter, säger Göran Bardun.

Behöver tips

Sommartid samlas fladdermössen i yngelkolonier och föder upp sina ungar. Det är en period då många villa- och sommarstugeägare kommer i kontakt med fladdermöss – ofta genom att fladdermössen bosätter sig i huset.

Projektet behöver därför också allmänhetens hjälp. Vet man med sig att det bor fladdermöss i huset eller känner till andra boplatser uppmanas man dela med sig av sina tips. Det kan man göra här.

Fakta

Fridlysta

Fladdermöss är fridlysta enligt Artskyddsförordningen (2007:845).

Det innebär bland annat att du inte får döda, skada eller störa fladdermössen.

Även fladdermössens reproduktionslokaler, övervintringsplatser och viloplatser är skyddade.

Källa: Naturvårdsverket
Visa merVisa mindre