Med en årsavgift på över 5 000 kronor per lägenhet hamnar Tyresö på plats 7 av länets 26 kommuner, enligt sammanställningen. Foto: Mostphotos

Tyresöbornas VA-avgift den sjunde högsta i länet

Tyresöbor som bor i lägenhet har den sjunde högsta årskostnaden för vatten och avlopp i Stockholms län. Det visar nya siffror som har sammanställts av Nils Holgersson Gruppen.

  • Publicerad 04:57, 4 nov 2019

Tyresöborna får i år betala 7 procent mer än förra året för vatten och avlopp, enligt sammanställningen av Nils Holgersson Gruppen.

Med en årsavgift på över 5 000 kronor per lägenhet hamnar Tyresö på plats 7 av länets 26 kommuner. Tyresöborna betalar cirka 3 400 kronor mer än Solnaborna – som har länets och Sveriges lägsta årsavgift – och 2 800 kronor mindre än Norrtäljeborna som betalar mest i länet.

Sett till hela Sverige hamnar Tyresö på plats 191 av landets 290 kommuner.

”Generellt är VA-kostnaden som högst i kust- och glesbygdskommuner som Strömstad, Tjörn, Norrtälje och Nordanstig, medan den är som lägst i tätbebyggda kommuner som Stockholm, Huddinge och Västerås”, skriver Nils Holgersson Gruppen på sin hemsida.

Årskostnad för vatten- och avlopp per lägenhet i Stockholms län

Källa: Nils Holgersson Gruppen

Fakta

Rapporterar om prisskillnader mellan kommuner

Nils Holgersson Gruppen består av representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO.

Sedan 1996 har gruppen publicerat rapporter om prisskillnader mellan Sveriges kommuner för sophämtning, el, fjärrvärme, vatten och avlopp.

Källa: Nils Holgersson Gruppen