Matavfall innehåller mycket energi som vi kan göra till biogas och biogödsel. Foto: arkivbild

Tyresöbor dåliga på att sortera matavfall

Trots att Mitt i Tyresös läsare är duktiga på att sopsortera matavfall så tillhör Tyresö länets bottenliga. Vad tänker kommunen göra åt det?

  • Publicerad 11:08, 21 feb 2017

Tyresö hör till de sämsta kommunerna i länet när det gäller att sortera ut matavfall som kan bli till biogas. Med anledning av detta gjorde Mitt i Tyresö en liten undersökning bland våra läsare på Facebook. 71 procent av de som svarade på frågan om hur ofta de sorterar sitt matavfall uppgav att de alltid eller ofta gör det. Bara 25,5 procent uppgav att de aldrig sorterar.

Men som påpekades i kommentarerna finns det inte förutsättningar för alla att sortera sitt matavfall. Det är fastighetsägaren som bestämmer om sortering ska införas i ett flerbostadshus. Tyresö Bostäder har enbart infört detta i området Kringelkroken.

My Blomgren, avfallshandläggare på Tyresö kommun, menar dock att det är svårt att jämföra hur mycket matavfall olika kommuner sorterar eftersom alla har olika förutsättningar.

– I Tyresö är det frivilligt att ansluta sig till matavfallsinsamlingen och när vi införde den 2012 så erbjöds villahushållen först. Flerbostadshus och verksamheter fick erbjudande i ett senare skede. Men självklart kan vi bli ännu bättre på att sortera ut vårt matavfall samt få fler hushåll att ansluta sig till insamlingen, vilket också är något som vi strävar efter.

Vad gör då kommunen för att siffrorna ska förbättras? Enligt My Blomgren är kommunikationsinsatser en stor del av arbetet. Exempel på det är att Tyresö deltar i den regionala kampanjen Sortera matresten där Stockholms läns kommuner samarbetar. Man satsar också på utskick och information på kommunens hemsida och sociala medier, samt dialog med bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och verksamheter.

– Vid nybyggnationer är renhållningsenheten delaktig för att få med insamlingen i beräkningen redan i byggprocessens början. Vi har även en avfallstaxa som gynnar de hushåll som väljer att sortera ut sitt matavfall, samt att hämtningen och behandlingen av matavfallet är kostnadsfri, berättar My Blomgren.

Kommer Tyresö Bostäder att erbjuda sortering till alla sina hyresgäster framöver, eller är det fortsatt mestadels upp till de som äger sin bostad att sortera?
– Tyresö Bostäder har infört matavfallsinsamling i ett av sina områden och det går jättebra där. Vi har en dialog med Tyresö Bostäder och de har planer på att införa det i fler områden, men det är något som de måste fatta beslut kring själva.

My Blomgren menar att Tyresö trots allt har kommit ganska långt, i alla fall i vissa målgrupper.
– För hela kommunen, det vill säga för alla enbostadshus, lägenheter, verksamheter och företag, har vi en anslutningsgrad på cirka 33 procent idag. Mer än hälften av Tyresös alla villahushåll är anslutna till matavfallsinsamlingen och i stort sett alla skolor och flertalet förskolor i Tyresö sorterar ut sitt matavfall.


Läs fler artiklar om Tyresö:
Strandskolan bygger städer för framtiden
Snart ska hästarna bort från Rundmars gård
Lina valde sin egen väg – trots fördomar