Tyresö vill locka fler grannsamverkare

Bostadsinbrotten ökar. Nu vill kommunen få fler att engagera sig i grannsamverkan. – Medborgare behöver engagera sig, tipsa och hjälpa till genom grannsamverkan, säger Ola Åkesson, brottsförebyggande strateg.

  • Publicerad 11:54, 27 feb 2018

Förra måndagen höll Tyresö kommun tillsammans med polisen ett möte om grannsamverkan på Bio Forellen. Antalet anmälda bostadsinbrott har ökat i länet och nu vill man försöka vända den negativa trenden.

– Undersökningar visar att man kan halvera risken för brott om det finns grannsamverkan. Tyvärr har vi sett i år att bostadsinbrotten i Tyresö ökat med 20 procent, så det är svårt att stoppa, men om vi inte hade haft grannsamverkan hade vi kanske haft ännu fler, säger Ola Åkesson, brottsförebyggande strateg på Tyresö kommun.

70 deltog på mötet

Syftet med mötet var att dela med sig av brottsstatistik och tips på åtgärder till kommunens grannsamverkare, men också att få fler att engagera sig.

– Det kom 70 stycken, så jag är ganska nöjd. Det var jättebra stämning, det kändes som att det var uppskattat och att folk tog del av informationen. Vi är tacksamma att så många är engagerade i grannsamverkan, säger Ola Åkesson.

För att starta upp en grannsamverkan behöver cirka 10 till 20 grannar utse ett kontaktombud. Ombudet håller sedan kontakten med kommunen och polis.

– Man börjar med att prata med sina grannar för att se om det finns intresse, för det räcker inte att man är själv, man måste vara ett par grannar som kan engagera sig tillsammans. Sedan kontaktar man mig på kommunen och får en kortare utbildning och information av polisen. Det brukar vara en till tre stycken ombud per område.

Medborgare behöver engagera sig, tipsa och hjälpa till genom grannsamverkan.

Ola Åkesson, kommunens brottsförebyggande strateg.

Fler behövs

Två gånger per år, en på våren och en på hösten, sker utbildningstillfällen för kontaktombud. I nuläget har Tyresö runt 330 ombud för grannsamverkan, uppdelade på 110 områden. Områdenas storlek är på 100 hushåll till tio eller mindre. Sammanlagt är 5 500 hushåll i Tyresö aktiva i grannsamverkan.

Men fler behövs.

– Vi har ingen möjlighet att stoppa inbrotten, men vi kan hjälpa till så mycket som möjligt. Medborgare behöver engagera sig, tipsa och hjälpa till genom grannsamverkan. Sedan kan man önska att polisen hade bättre resurser, men tyvärr klarar polisen många gånger bara att åka på akuta uppdrag. Man har inte tillräckligt med resurser för att arbeta förebyggande. Sedan är bostadsinbrott väldigt svårutredda, de sker ofta mitt på dagen när ingen är hemma och det finns sällan några vittnen, säger Ola Åkesson.