Migrationsverket hänvisar ukrainska flyktingar till kommunerna. Foto: Mostphotos

Tyresö tar emot 125 ukrainska flyktingar

Den ryska invasionen av Ukraina har skapat en stor flyktingström från landet. Nu har Migrationsverket börjat hänvisa de ukrainska flyktingarna till kommuner runt om i landet.

  • Publicerad 14:50, 5 aug 2022

Den 1 juli började en ny lag gälla som innebär att Migrationsverket anvisar ett antal skyddsbehövande flyktingar från Ukraina till kommunerna i Sverige. Då gäller det för kommunerna att lösa boende för flyktingarna. Flyktingmottagandet kommer att fördelas jämnt över landet där man tagit in parametrar hur arbetsmarknaden ser ut samt hur många asylsökande som redan finns i kommunerna.

Kommunen tar emot 125 flyktingar

Sammanlagt har kommunerna blivit tilldelade 3 581 flyktingar som ska kunna få ett boende. I Tyresö tar man emot 125 stycken flyktingar som behöver ett boende.

Redan i juni kunde en del familjer erbjudas boende på Björkdalen. I dagsläget är alla platser där fullbelagda.

– Vi har tagit emot ungefär hälften av de ukrainska flyktingar vi blivit tilldelade av Migrationsverket, Sedan har vi året ut på oss att ge boende till resterande, säger Catrin Ullbrand, flyktingsamordnare i Tyresö kommun.

Erbjuder främst boende

Förutom att erbjuda de ukrainska flyktingarna ett boende så hjälper kommunen till med skolplatser för barnen. Något ytterligare ansvar har inte kommunen.

– Vi har inget ansvar med försörjningsstöd eller socialstöd. Det ingår inte i kommunens ansvarsområde. Sedan gör kyrkan och frivilligorganisationer mycket när de kommer till det sociala, säger Catrin Ullbrand.

Kan förlängas upp till tre år

Ett uppehållstillståndet som beviljas enligt massflyktsdirektivet gäller från det datum beslutet om att bevilja tillståndet tas till och med den 4 mars 2023. Det är i dagsläget så länge de ukrainska flyktingarna får stanna på boendena.

– Sedan kan det förlängas upp till tre år beroende på situationen, säger Catrin Ullbrand.

Placeringen av de ukrainska flyktingarna går via Migrationsverket som ersätter Tyresö kommun för omkostnader.

Det här är massflyktsdirektivet

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Direkt vid ansökan kan de få hjälp med mat och någonstans att bo.

När de har fått sitt tillstånd har de rätt att arbeta och rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Källa: Migrationsverket

Visa merVisa mindre

Ukrainska flyktingar

Migrationsverket har under året räknat ner antalet Ukrainska krigsflyktingar som förväntas söka sig till Sverige. Den senaste beräkningen är 55 000, varav 5 000 tros återvända till Ukraina före årets slut.

Migrationsverket bedömer att något färre än hälften av de kvarvarande flyktingarna kommer behöva hjälp av kommunerna för att ordna boende. Det rör sig om cirka 23 500 personer.

Kommunerna i Stockholms län får ansvar för 3 581 ukrainska flyktingar.

Antalet platser varje kommun får räknas ut i dialog med länsstyrelser och kommuner, där man utgår ifrån arbetsmöjligheter och hur många bostäder som finns att tillgå.

Visa merVisa mindre