Hundrastgård. Tyresö strand ska få en hundrastgård. Arkivbild. Foto: Stefan Källstigen

Tyresö strand får en hundrastgård

Snart kommer hundarna i Tyresö strand få leka fritt. Mikaela Stenström såg behovet av en hundrastgård, skrev ett Tyresöinitiativ och nu ska förslaget förverkligas.

  • Publicerad 18:13, 23 dec 2021

På senaste kommunstyrelsemötet den 7 december beslutade politikerna att Tyresö strand ska få en hundrastgård.

Man föreslår att hundrastgården ska ligga på en grönyta mellan Pilvägens förlängning och Målarprinsens väg och att det ska finnas ett regn- eller vindskydd samt bänkar.

Den uppskattade investeringskostnaden är 700 000–900 000 kronor och en årlig driftkostnad på 12 000 kronor, något som finansieras inom kommunstyrelsens samlingsanslag för mindre investeringar.

Tyresöinitiativ

Det hela började med ett Tyresöinitiativ från Tyresö strandsbon Mikaela Stenström. För närmare två år sedan lämnade hon in förslaget som fick 84 röster, vilket är tillräckligt för att förslaget tas upp politiskt.

– I dag är det svårt att släppa hunden lös någonstans i området, det är ofta koppeltvång och jag träffade andra med hund som tänkte samma. Man vill ha en plats där man kan få släppa hunden helt fri.

I Mikaelas förslag fanns det även en önskan om att hundrastgården ska vara uppdelad i två delar för att minska olycksrisken när stora och mindre hundar leker.

"Utformningen av detta kan vara svår och får avgöras av projekterande landskapsarkitekt till exempel beroende på hur grind/grindar, hårdgjord och belysning yta kan placeras", står det i förstudien till hundrastgården från november.

– Jag hoppas att hundrastgården blir tvådelad, det skulle vara grymt. Det är ju bara två olika grindar som skulle behövas så det borde inte vara så svårt att få till, säger Mikaela.

Initiativtagare. Tyresöbon Mikaela Stenström ligger bakom initiativet till hundrastgården, här tillsammans med hunden Malte.

Tredje hundrastgården

I dag finns det två hundrastgårdar i Tyresö, en i Sofieberg och en i Wättinge, men behovet av en i Tyresö strand är tydligt menar Mikaela.

– Här i området och även längre ut i Tyresö strand finns det så många med hundar och man märker att det är svårt att släppa hunden fri när det inte finns en plats man får göra det på.

Nu kommer kommunen föra dialog med närboende innan det kan tas ett slutgiltigt beslut om utformning och placering av den nya hundrastgården.