6000 fler invånare och 3000 nya bostäder. Det närmsta decenniet väntas Tyresö växa. Foto: Most photos/Anna Z Ek

Tyresö om tio år: Tusentals nya invånare och bostäder

6000 fler invånare och 3000 nya bostäder. Det närmsta decenniet väntas Tyresö växa, främst i de centrala delarna. Samtidigt blir allt fler sommarhus året runt-bostäder.

  • Publicerad 05:00, 30 nov 2019

Nyligen presenterade Region Stockholm (tidigare landstinget) en rapport över framtidens Storstockholm.

I dag har Tyresö drygt 48 000 invånare. Om tio år tros kommunen ha fått ungefär 6 000 fler invånare, går det att läsa. Det går att jämföra med grannkommunerna Haninge och Nacka som väntas växa med 16 000 respektive 22 000 nya invånare var.

Befolkningsutvecklingen går hand i hand med bostadsbyggandet. Samtidigt som 6000 fler invånare väntas planerar kommunen för drygt 3000 nya bostäder närmsta decenniet.

Målet: Fler affärer

Utvecklingen, och förändringarna, sker främst i de centrala delarna av Tyresö, som går att läsa om i kommunens översiktsplan som berättar om byggen fram till 2035.

Både Bollmora, Trollbäcken och Tyresö Strand ska förtätas med nya bostäder och mer service som till exempel bibliotek, apotek eller butiker, på Alléplan, Strandtorget och i Tyresö centrum.

Även på till exempel Granängstorget hoppas man utveckla närservicen till invånarna.

Samtidigt väntas Solberga, Raksta och hela Brevikshalvön få fler året runt-bostäder, kommunalt vatten- och avlopp samt kommunala vägar.

Med 6000 fler invånare och mycket ny bebyggelse – kommer man känna igen sig i dagens Tyresö?

– Ja, man kommer absolut att känna igen sig till stora delar. Vi ska stärka och utveckla Tyresös grundkvalitéer och identitet. Man kommer att märka en förtätning vid centrumpunkterna, med fler stadsgator och nya eller upprustade torg och parker. Och vi ska möjliggöra för ett bredare serviceutbud, säger Heléne Hjerdin, chef för planavdelningen på Tyresö kommun.