Skolinspektionen (genrebild). Foto: Mostphotos

Tyresö mot strömmen – betalar inte skadestånd

Tyresö kommun vägrar betala det skadestånd som Barn- och elevombudet krävt i ett Tyresöärende. Men vanligast är att huvudmännen går skadeståndsanspråket till mötes, uppger Barn- och elevombudet.

  • Publicerad 16:18, 20 jun 2018

Lukas Kanter, den jurist på Barn- och elevombudet som föredragit Magnus och Lottas ärende som lett till föreläggande och skadeståndskrav, menar att huvudmännen oftast betalar skadestånden.

Något Tyresö kommun valt att inte göra i detta fall. Utan att vidare utveckla varför i beslutet.

– Utan att ha den exakta statistiken här, så är det så att majoriteten av huvudmännen betalar. Men i vissa ärenden har huvudmännen en annan uppfattning av olika skäl. Det är inte unikt eller helt ovanligt, säger Lukas Kanter.

Men vad händer när en huvudman bara säger blankt nej till skadeståndet?

– Generellt så kommer man, i samråd med vårdnadshavarna, fram till att förlikningsförhandla eller i vissa fall väcka talan i domstol.

Lukas Kanter vill inte uttala sig om Magnus och Lottas ärende.

– Jag kommer inte säga något om fallet eftersom det inte är en avslutad process, säger han.

Mitt i har sökt Tyresö kommuns skolchef Johan Ahlkvist, som är på semester, och Ann-Christin Svensson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, för en kommentar men utan resultat.

Hanvikens skolas rektor Ami Thunqvist vill inte kommentera Tyresö kommuns nej till skadeståndskravet, eftersom det är huvudmannen och inte skolan som lämnat svaret.