Stadshotell. Hotellet planeras ligga mellan Tyresövägen och golfbanan. Foto: Ekoark Arkitekter AB

Tyresö kan få nytt stadshotell

Tyresö kan få sitt första hotell i det nya området Bäverbacken intill golfbanan, det beslutades i stadsbyggnadsutskottet i måndags. I detaljplanen ryms även 140 nya bostäder.

  • Publicerad 18:12, 23 dec 2021

Sedan 2014 har arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området som kallas Bäverbäcken, norr om Tyresövägen pågått.

I den nya detaljplanen för Bäverbäcken etapp 2, som rymmer den västra och södra delen av området, planeras bygget av en ny hotell- och konferensanläggning samt tre flerbostadshus med cirka 140 nya bostäder.

"Den nya bebyggelsen bidrar till att skapa en stadsmässig entré till Tyresö centrum, och ger bostäder, hotell- och konferens i ett centralt och kollektivtrafiknära läge. Utöver det möjliggör planen för utveckling av Bäverbäcksvägen och Tyresövägen", skriver tf samhällsbyggnadschef Charlotta Klinth i ett mejl till Mitt i.

Byggherren är Tyresö stadshotell och golf. Foto: Ekoark Arkitekter AB

Tyresö stadshotell

Detaljplanen för den västra delen av marken innehåller Tyresös första stadshotell. I dag finns endast vandrarhemmet Prinsvillan som erbjuder övernattningsmöjligheter i Tyresö. Byggherren Tyresö hotell och golf ska bygga hotellet på det som idag är obebyggd mark.

– Det är hög tid att Tyresö får ett hotell, snart når vi 50 000 invånare och det är konstigt att vi inte har fler övernattningsmöjligheter här. Detta har varit något som efterfrågats av alla företagare som har gäster och äntligen kan vi tillföra det, säger Mats Lindblom (L), ordförande i stadsbyggnadsutskottet.

Hotellet kommer vara uppdelad i två delar, en fest- och konferenslokal på två våningar samt en hotellbyggnad på fyra våningar med cirka 48 rum. Det kommer även byggas en markparkering med cirka 60 platser.

Fler bostäder. Illustration över bostadsområdet från sydväst på gång- och cykelbana invid Tyresövägen. Foto: Magnolia/Tyresö kommun

Bäverbäcken. Planområdet är markerat med orange linje. Foto: Tyresö kommun

140 nya bostäder

I den södra delen av området, mellan Tyresövägen och Bäverbäcken, ska Magnolia AB bygga tre flerbostadshus om sex våningar med cirka 140 lägenheter och parkering under jord. För att möjliggöra det ska industrifastigheterna som ligger där i dag rivas.

Den planen gillar däremot inte Liberalerna och Mats Lindblom. De vill hellre se ett renodlat företagsområde. När etapp 1 klubbades i kommunfullmäktige i mars i år var partiet det enda som röstade emot.

– Vi tycker som sagt att det är synd, detta hämmar ju företagsutvecklingen på sikt. Idag finns det inte mycket fri mark för företag i Tyresö, menar Mats Lindblom.

Ökad trafik

Det nya planförslaget innebär även att trafiken på Tyresövägen kommer öka då båda anslutningsvägarna kommer fortsätta att nyttjas. Uppskattningsvis kommer trafiken öka med 1 100 trafikrörelser per dygn när området är fullt utbyggt. När planen var ute på samråd var det något som kritiserades av boende.

"Under byggtiden kommer det självklart att ske en viss påverkan på trafiken när många transporter ska fram", säger Charlotta Klinth.

Samtidigt påpekar hon att innan bostäderna kommer på plats ska trafikområdet kring Bäverbäcksrondellen vara klart, vilket kommer öka framkomligheten. I planen ingår bland annat en ombyggnad av rondellen och att övergångsstället ersätts med en gång- och cykeltunnel.

Detaljplanen för området ska upp i kommunstyrelsen under början av nästa år.

Bäverbäcken i tre etapper

Etapp 1, östra delen, innehåller 170 bostäder i flerbostadshus. I planerna ingår en ny parkering och ett nytt klubbhus till golfverksamheten, restaurang, golfbutik och ett nytt torg. Etapp 1 antogs i kommunfullmäktige i mars 2021.

Etapp 2, den västra och södra delen, innehåller 140 bostäder i tre bostadshus samt en hotell- och konferensanlägning. Planen antogs i stadsbyggnadsutskottet den 20 december, i januari ska den upp i kommunstyrelsen.

Etapp 3, den norra delen, innehåller 190 lägenheter i flerbostadshus. En lekpark som är gemensam för området och möjlighet till en förskola samt markparkering för golfverksamheten. Detaljplanen för norra delen ska upp i stadsbyggnadsutskottet i senare skede.

Visa merVisa mindre