Öronmärkta pengar. I budgeten för 2022 avsätter Tyresö kommun för första gången pengar för att hjälpa kriminella att byta bana. Foto: Pekka Pääkkö

Tyresö hjälper kriminella att byta bana

Sedan två år tillbaka arbetar Tyresö kommun mer strukturerat med att hjälpa kriminella att byta bana. För första gången avsätter nu kommunen pengar för avhopparverksamheten i sin budget. Hittills har en handfull personer fått hjälp att byta bana och fler ska få hjälp.

  • Publicerad 15:27, 29 nov 2021

Kommunen har avsatt 1,1 miljoner kronor i budgeten för 2022 för avhopparverksamheten. Även om en intern grupp på socialförvaltningens vuxenenhet i Tyresö har arbetat mer strukturerat med avhopp sedan två år tillbaka, så är det först nu som kommunen öronmärker pengar för det i budgeten.

– Det har skett mycket i samhället. Man uppmärksammar det här på ett annat sätt än tidigare nu, säger Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Den interna gruppen på vuxenenheten har lyckats skapa bra kontakt med personer som vill hoppa av. De vill inte gå in på exakt hur många de har hjälpt, men säger att det rör sig om en "handfull personer". Bland dem finns det både de som är i början av en kriminell bana och de som är väldigt kriminellt insyltade. De som hoppar av kan göra det med fara för sitt liv.

Räcker pengarna?

Enligt kommunen kostar det ungefär 1,5 miljoner kronor att hjälpa en avhoppare under ett år. De 1,1 miljoner som Tyresö avsätter i sin budget för 2022 räcker alltså inte ens till en avhoppare. Men Anita Mattsson (S) intygar att ekonomin inte kommer att vara ett hinder om en avhoppare knackar på deras dörr.

– Vi har inte avvisat något ärende. Om det kostar mer än vi budgeterat så kommer vi att avsätta de pengar som behövs. Prioriteringen är ett tryggare Tyresö, och vi tvekar inte att göra det som krävs, säger Anita Mattsson.

Anna-Lena Engstedt intygar detta. Däremot kommer vuxenenheten, där också missbruk och beroende hanteras, utifrån nuvarande prognos att dra över budget med 3,8 miljoner bara i år.

– Underskottet är inte bara kopplat till avhopparna utan det har också varit cirka 20 procents ökning av missbruk under pandemin, säger hon.

Enligt henne är deras budget en av de svåraste att sätta.

– Vi vet till exempel inte om missbruket minskar när restriktionerna har släppt, men hela kommunen går plus så vi behöver inte dra ner på någon annan verksamhet för att vuxenenheten går back. Vi har också sökt det statliga bidraget för avhopparverksamheten.

I linje med polisens arbete

Kommunen bedriver avhopparverksamhet tillsammans med polisen för att motarbeta kriminalitet och skapa ett tryggare Tyresö. Magnus Mohlin, lokalpolis Nacka-Värmdö-Tyresö, tycker att det är bra att Tyresö kommun har avsatt pengar för avhopparverksamheten i budgeten.

Regeringen har de senaste åren kommit med tydligare riktlinjer kring arbetet med avhopparverksamhet och där framgår att kommunerna ska vara med och ta ett större ansvar.

– I ett första steg har det handlat mycket om att informera kommunen om ansvaret. Det ger polisen bättre förutsättningar att arbeta mot kriminella nätverk när vi samarbetar med kommunerna, säger Magnus Mohlin.

Satsningen på avhopparverksamhet

19 december 2020: Regeringen gav Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nationellt avhopparprogram.

1 mars 2021: De kom bland annat fram till att det är viktigt att hantera avhopparinsatser i kommunernas handlingsplaner.

23 september 2021: De fick ett nytt uppdrag som i stora drag innebär att de tillsammans med kommunerna ska strukturera upp arbetet med avhoppare.

Det finns i år 15 miljoner statligt stöd till avhopparverksamhet, det föreslås dubblas under 2022.

Källa: Regeringen, Polismyndigheten

Visa merVisa mindre