Tyresö kommun gick över 200 miljoner plus under 2021. Foto: Mostphotos

Tyresö gick 200 miljoner kronor plus

  • Publicerad 01:15, 28 jun 2022

Kommunfullmäktige har klubbat igenom årsredovisningen för 2021. Siffrorna visar att Tyresö kommun gick plus med 213 miljoner kronor.

Jämfört med 2020 var överskottet en förbättring med cirka 19 miljoner. I årsredovisningen uppges anledningen bland annat vara att intäkter från skatter och generella statsbidrag blev 75,9 miljoner kronor högre än budgeterat.

Revisorerna konstaterar omfattande brister i byggnadsnämndens hantering av bygglovsärenden, bland annat med felaktiga avgifter och avsaknad av kvalitetssäkring. Däremot noterar revisorerna det som positivt att kommunen har vidtagit åtgärder mot bristerna.