Förlängs inte. Tyresö kommun fattade beslut om att inte förlänga avtalet med Olivia omsorg, som i dag driver Tärningens gruppbostad. Genrebild. Foto: Mostphotos

Tyresö förlänger inte avtal efter brister på gruppbostad

Tyresö kommun genomförde hösten 2020 en kvalitetsgranskning av Tärningens gruppbostad, som visade på flera brister. Kommunen har därför valt att inte förlänga avtalet för driften av boendet, som Olivia Omsorg AB står för i dag.

  • Publicerad 16:31, 31 maj 2021

Redan innan höstens granskning, som var planerad sedan tidigare, hade kommunen uppmärksammat brister i driften av Oliva Omsorgs verksamhet på Tärningens gruppbostad, genom inkomna klagomål.

– Klagomålen visade inget annat än det som granskningen kom fram till, säger Eva Norgren, myndighetschef på äldre- och omsorgsförvaltningen i Tyresö.

Pekade på flera brister

Det rörde sig till exempel om brister i introduktion av nyanställd personal, samarbetssvårigheter i personalgruppen och brister i att säkerställa att all personal har tillräcklig kunskap om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

– Sammanfattningsvis så hade de svårt att implementera sina egna rutiner i verksamheten. Det är flera företag som har det, säger Eva Norgren.

Har skapat åtgärdsplan

Kommunen har haft flera möten med Olivia Omsorg och i december begärde de in en åtgärdsplan utifrån brister som hade kommit fram i kvalitetsgranskningen.

– Vi har sett över våra rutiner och det har stärkt vårt arbetssätt framöver. Genom åtgärdsplanen har vi utvecklat de rutiner vi redan har. Det blir en dominoeffekt på alla områden när man förstärker på ett område, säger Caroline Ekström, vd på Olivia Omsorg.

Kan bli ett nytt samarbete

I januari presenterades kvalitetsgranskningen för äldre- och omsorgsnämnden i Tyresö som då valde att inte förlänga avtalet för driften av Tärningens gruppbostad, som går ut i januari 2022.

Kommunen ska göra en ny upphandling för driften av Tärningens gruppbostad. Enligt Caroline Ekström hoppas Olivia Omsorg kunna fortsätta driva boendet.

– Vi är intresserade av att fortsätta samarbetet med kommunen och kommer att se över förfrågan när den kommer ut, säger hon.

Tärningens gruppbostad

Oliva Omsorg driver cirka 20 LSS-enheter (Lagen om stöd och service), i Stockholm och Uppsala län. De är upphandlade av Tyresö kommun för att driva verksamheten på Tärningens gruppbostad, som ligger på Granängsvägen 9 i Tyresö. På gruppbostaden bor sex vuxna personer. Gruppbostad är till för personer som har behov av extra tillsyns- och omvårdnadsbehov och personalen behöver vara tillgänglig dygnet runt.

Visa merVisa mindre