Tyck till om snabbA cykelstråk

  • Publicerad 19:17, 30 aug 2015

DANDERYD Danderydsborna har nu möjlighet att tycka till om det planerade snabb­cykelstråket mellan Frescati och Mörby centrum. Synpunkterna ska vara Trafikverket tillhanda senast den 17 september. Samrådsunderlag finns på Information Danderyd i Mörby centrum.

Ambitionen är att bygga ett snabbcykelstråk med hög trafiksäkerhet och utrymme för fler trafikanter än i dag. Den befintliga cykelvägen mellan Frescati och Mörby centrum är 4,2 kilometer lång och vissa delar har låg trafiksäkerhet.