Byggplaner. Så här är det tänkt att se ut när allt är klart. Foto: Illustration: Vera Arkitekter

Tyck till om planerna på nya bostäder i Bagarmossen

Fastigheterna längs Byälvsvägen i Bagarmossen förtätas med ny bebyggelse. Det är förslaget i den detaljplan som nu är ute på samråd.

  • Publicerad 08:49, 6 dec 2021

Förslaget handlar om att förtäta den redan existerande bebyggelsen längs Byälvsvägens södra sida med tre nya flerbostadshus. Fastigheterna som utökas med två punkthus och ett lamellhus i fem våningar är Socialministern 1, Försvarsministern 1 och Handelsministern 1.

Punkthusen placeras fristående i kvartershörn medan lamellhuset ansluter med loftgångar till de två mittersta loftgångshusen som finns i respektive kvarter i dag.

Sammanlagt handlar det om 225 hyresrätter med Stockholmshem som fastighetsägare.

17 träd kan behöva tas ner

I dag består större delen av planområdet av ytor med gräs och planteringar, samt hårdare ytor som parkeringsytor.

De träd som bildar en allé på båda sidor av vägen ska i de flesta fall kunna stå kvar. I planbeskrivningen står det att 13 av de 43 träden på södra sidan av Byälvsvägen kommer behöva tas ner och av dessa bedöms ett träd vara i dåligt skick. Ytterligare fyra träd kan behöva tas ner vid kvarteren Försvarsministern och Handelsministerns östra infarter för att ge plats åt breddade infarter.

De boendes bilar parkeras i garage under gårdarna inom fastigheten och cykelparkering sker i anslutning till husens entréer. Här finns även cykelställ med och utan väderskydd. De väderskyddade cykelställen är även försedda med låsbara gallerdörrar.

Synpunkter senast 10 januari

Senast den 10 januari ska skriftliga synpunkter på planförslaget ha inkommit till stadsbyggnadskontoret. Efter det väntar granskning och ett antagande i stadsbyggnadsnämnden, preliminärt tredje kvartalet 2022.

Här kan du se förslaget

Visas till och med den 10 januari 2022 i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4 på Kungsholmen.

Kan även ses på Bagarmossens bibliotek på Lagaplan 6 de tider då lokalen har öppet.

Du kan också få en närmare titt genom att besöka stadsbyggnadskontorets hemsida.

Visa merVisa mindre