Ett byggprojekt när Älvsjö centrum är nu ute på samråd. Genrebild. Foto: Mostphotos

Tyck till om planerna på 30 nya bostäder i Älvsjö

30 nya lägenheter planeras i korsningen Johan Skyttes väg och Segervägen, på fastigheten Landsknekten. I dag ligger två villor där, som måste rivas.

  • Publicerad 12:39, 29 apr 2021

Nu är förslaget till detaljplan ute på samråd. Senast den 31 maj ska synpunkter ha lämnats in till stadsbyggnadskontoret.

Tanken är att det nya bostadshuset ska ha verksamhetslokaler i bottenvåningen, Detta eftersom Johan Skyttes väg är en av de gator i Älvsjö som staden vill utveckla till en livligare stadsgata.

Som Mitt i berättat i en tidigare artikel planeras över 200 nya bostäder i triangeln Sjättenovembervägen-Johan Skyttes väg-Älvsjövägen. Projekten innebär att många äldre villor rivs för att ge plats åt flerfamiljshus.