Flera stora byggprojekt väntar i Aspudden. Foto: Mostphotos

Tyck till om planer på 70 nya bostäder i Aspudden

70 nya bostäder planeras i Aspudden, i korsningen Sigfridsvägen-Schlytersvägen. Nu finns chans att tycka till om förslaget till detaljplan, som är ute på samråd.

  • Publicerad 08:01, 19 jan 2021

Planområdet (Staven 8–11) ligger i utkanten av ett villaområde från mitten av 1950-talet. I dag ligger tre villor med trädgårdar där. De måste rivas, för att ge plats åt de nya husen. Även tallar, som ingår i ett mindre skogsområde, måste bort. Enligt planen ska sedan två lamellhus byggas, med fyra våningar plus vind.

Senast den 16 februari ska synpunkter vara inne hos stadsbyggnadskontoret. De kan lämnas via bygg- och plantjänsten.

Flera andra stora byggprojekt planeras i Aspudden. I december skrev Mitt i skrev om planerna på att bygga ut centrum, med ett nytt torg och 270 nya bostäder. Samrådet för det projektet avslutades just.