Får ett lyft. Upprustningen av Tantolunden på västra Södermalm görs i syfte att bevara, vårda och förbättra parken. Foto: Mostphotos

Tyck till om planen för Tantolunden

Tantolunden ska rustas upp. Nu är det dags att tycka till om planerna.

  • Publicerad 11:24, 14 jun 2022

Syftet är att bevara den historiska parken

Tantolunden är en av stadens mest populära parker. Nu ska den få sig ett lyft och stadsdelsförvaltningen ska ta fram en plan för hur det ska bli.

– Det främsta syftet med upprustningen är att bevara, vårda och förbättra den historiska parken med alla dess kulturhistoriska och ekologiska värden, säger stadsmiljöchefen Andreas Evestedt.

Huvuddragen

Än är det inte helt klart vad som ska fixas, men några huvuddrag har pekats ut:

Gångvägar och möblering: En plan för gångvägar och möblering ska tas fram för att öka tillgängligheten, till exempel genom ledstänger i branta backar. Olovlig bilkörning och parkering ska förhindras och nya informationsskyltar tas fram.

Trygghet: Ny belysning tillkommer och möjligheten att möblera Tantolundens topp på sommaren ses över. Ett utegym eller servering kan komma på plats. Det kan även skapas en mer tillgänglig gångväg från toppen ner till strandbadet.

Naturvårdsplan: För att vårda parken på bästa sätt ska en plan för drift och skötsel tas fram. Syftet är att ta hand om naturvärden samtidigt som platsen är en stadspark med många besökare. Nya ängsytor och fågelholkar ska dit för att värna biologisk mångfald. Planen ska även innefatta bevarande och återplantering av träd.

Lek: Tågparken, i lundens syd­östra hörn, ska rustas upp och discgolfbanan ska ses över. Boulebanor kan anläggas och möjlighet till ”lekfulla inslag” och andra aktiviteter ska ses över.

Entréer: Alla entréer ska bli mer tydliga och inbjudande.

Tyck till om planen

Stadsdelen vill även ha åsikter från medborgare. Ett samrådsmöte hålls 15 juni klockan 16 vid musikpaviljongen i lundens östra del.

Det går även att, fram till 30 juni, skicka in synpunkter via en enkät som finns på projektets sida på på vaxer.stockholm. Där finns även förslaget i sin helhet.

Budget ligger på 8,5 miljoner kronor.

Ja till ordningsvakter på Tantoberget

Samrådsmöte den 15 juni

Samrådsmöte: 15 juni kl 16–17 vid musikpaviljonen i Tantolunden.

Beslut i stadsdelsnämden äger rum i augusti.

Naturvårdsplan och fördjupat program för gångvägar och möblering tas fram och upprustning av vägar påbörjas 2022.

2023 fortsätter upprustning av vägar, program för lek presenteras på samrådsmöte och lekplats upprustas.

Visa merVisa mindre