Så här kan Axelsbergs centrum se ut efter ombyggnaden. Illustration: Joliark / Lennart Ericsson

Tyck till om nya lägenheter i Axelsberg

137 nya lägenheter planeras i Axelsbergs centrum. Ikväll hålls ett samrådsmöte – och nästa vecka beslutar stadsdelsnämnden om planerna går vidare.

  • Publicerad 08:20, 20 aug 2018

137 nya lägenheter i fyra hus planeras i Axelsbergs centrum. Lägenheterna blir en blandning av ettor, tvåor och treor.

För att planerna ska bli verklighet krävs att torget byggs om och att en av centrumbyggnaderna, där en Ica-butik ligger, rivs. Dessutom ska torgytan höjas upp, samtidigt som Selmedalsvägen sänks för att göra ett mer sammanhängande centrum och få en tydligare koppling till tunnelbanan.

Förhoppningen är att få ett mer levande centrum med fler människor i rörelse.

Chans att ställa frågor ikväll

Klockan 17–19 ikväll hålls samrådsmöte för planerna i Bikupan i Hägerstensåsens medborgarhus.  Då kan den som vill få information om planerna och ställa frågor. Det går även att lämna sina synpunkter på planerna skriftligt fram till söndag.

Den 30 augusti ska ärendet tas upp i stadsdelsnämnden. Förvaltningen föreslår att nämnden ska besluta att gå vidare med planerna.