Vy över Bredängsvägen med Ugglemossvägen till höger. Foto: Läsarbild ÅWL Arkitekter AB

Tyck till om nya hus i Bredäng/Mälarhöjden

Fyra bostadshus med 90 lägenheter ska länka samman Mälarhöjden och Bredäng. Nu finns chansen att tycka till om planerna, och ställa frågor vid samrådsmöte.

  • Publicerad 09:11, 22 nov 2017

De fyra femvåningshusen ska byggas på Bredängsvägen, i höjd med Ugglemossvägen i Mälarhöjden och Lilla Sällskapets väg i Bredäng. Där finns nu ett bergigt naturområde med bland annat tall och ek, som alltså delvis försvinner.

Vy från från Lilla Sällskapets väg mot Bredängsvägen.   Foto: ÅWL Arkitekter

Samtidigt förvandlas den i dag ganska ödsliga genomfartsleden till en stadslik gata. Tanken är att de nya bostadshusen, som får servicelokaler i bottenvåningarna, skapa liv och rörelse i området och koppla samman Bredäng med Mälarhöjden. Det ska helt enkelt bli naturligare att röra sig mellan områdena.

Dessutom blir området en länk till Mälaräng, där 1 100 bostäder ska byggas. Det blir ett helt nytt bostadsområde, runt Bredängs trafikplats som Mitt i tidigare har berättat.

Vy från Bredängsvägen, från Bredängshållet.  Foto: ÅWL Arkitekter

De fyra husen ska rymma 90 bostadsrätter. Nu är den föreslagna detaljplanen för dem ute på samråd. Fram till den 8 januari kan man tycka till om planen, som ingår i Fokus Skärholmen – projektet som innebär att över 6 000 nya bostäder ska byggas i Skärholmens stadsdel.

Ett samrådsmöte hålls den 30 november klockan 16–19.30, i Fokus Skärholmens projektkontor på Portholmsgången 1, intill Skärholmen centrum. Under hela samrådstiden visas planerna både här, i Skärholmens medborgarkontor, i Hägersten-Liljeholmens stadsdelskontor och i Tekniska nämndhuset på Kungsholmen. Dessutom finns de på både stadens och Fokus Skärholmens webbsidor.