Nybygge. Bostadshusen ska rymma cirka 80 hyresrätter. Foto: White arkitekter

Tyck till om hyreshus på Huvudstagatan

Byggnaden på Huvudstagatan, i dag vårdcentral och bad, rivs och ersätts med bostadshus i ett förslag.

  • Publicerad 08:23, 22 maj 2022

Det är Signalisten som har i uppdrag att bygga 80 nya hyresrätter.

För att möjliggöra detta behöver den låga byggnaden som inrymmer vårdcentral och simanläggningen Turkosen först rivas.

Sen uppförs två bostadshus i fem till sex våningar.

Idén är att samtidigt göra Huvudstagatan mer promenadvänlig. En bred trottoar anläggs utanför de nya husen och gångtunneln under gatan byts ut mot ett signalreglerat övergångsställe.

Digitalt möte

Vad händer med verksamheterna? Vårdcentralen flyttar till andra lokaler i kvarteret. Simanläggningen ersätts inte.

Samråd pågår fram till den 15 juni. Den 23 maj klockan 18 hålls ett digitalt samrådsmöte.