Större delen av Fruängen byggdes1954–1959. Typiskt för centrumet är låga butiksbyggnader, placerade så att flera mindre platser bildas. Foto: Mostphotos

Tyck till om framtidens Fruängen

Tusen nya bostäder planeras i Fruängen, och bytespunkten för buss och t-bana kan byggas ut. Men innan dess vill staden veta vad Fruängsborna uppskattar i sin stadsdel, och vad de saknar.

  • Publicerad 06:40, 20 jan 2021

Just nu pågår en tidig dialog om Fruängen. Stockholms stad uppmanar människor att berätta om hur de använder torg, parker, grönytor, gång- och cykelstråk – vad de uppskattar och vad de vill utveckla. Senast den 15 februari ska man lämna sina synpunkter, via sajten Stockholm växer.

– Vi vill få in lokal kunskap från dem som bor och verkar i området. Det blir en del av underlaget när programmet för att utveckla Fruängen arbetas fram, säger Anna Ingels, kommunikatör vid exploateringskontoret.

Mer levande stadsliv

Stora förändringar är att vänta. 500 nya bostäder planeras i centrum och 500 bostäder på andra platser i Fruängen. Nya arbetsplatser ska också skapas och centrum få mer av ett "levande stadsliv".

– Exakt var bostäderna kommer att föreslås är inte klart. Det behöver inte vara på grönytor utan också på platser som redan är bebyggda, säger Anna Ingels.

Hållplats för spårväg

Fruängens kopplingar till andra områden ska också stärkas. Redan i dag är Fruängen en bytespunkt för buss och t-bana och i framtiden kan Spårväg Syd (som ska gå mellan Älvsjö och Flemingsberg) få en hållplats här.

Det innebär att en utbyggnad behövs. Man vill också göra miljön vid bytespunkten mer stadslik för att "göra det klimatsmarta kollektiva resandet attraktivt".

På stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret hoppas man att många Fruängsbor vill tycka till.

– Vi vill få in så många synpunkter som möjligt. Det blir en viktig grund för oss, tillsammans med underlag från andra håll, säger Anna Ingels.

Skola kan flyttas

Ytterligare en möjlig förändring är en flytt av Kunskapsskolan. Den ligger nära tunnelbanan, vilket medför buller och andra risker.

– Det gör att vi vill titta på en alternativ placering för den. Om det går att flytta skolan så är tanken att den platsen kan användas till något som mer lämpligt att ha där, säger Anna Ingels.

I dag är Fruängen bytespunkt för buss och t-bana. I framtiden kan även Spårväg Syd få en hållplats här. Foto: Mostphotos

Flera chanser att tycka till under 2021

Den tidiga dialogen om Fruängen pågår den 11 januari–15 februari 2021.

Resultatet av dialogen ska presenteras före sommaren 2021, på sajten Stockholm växer.

Resultatet vägs in när staden arbetar fram ett program för stadsutveckling i Fruängen.

Tredje kvartalet 2021 planeras ett samråd om programförslaget. Då kan Fruängsborna åter komma med synpunkter.

Det färdiga programmet ligger sedan till grund för de nya detaljplaner som ska skapas.

Visa merVisa mindre