Omdaning. Fotomontage med vy över Bodholmsplan med väderskyddet till höger. Foto: WAK arkitekter

Tyck till om bygge av påfartsramp

Ett nybygge kommer att förändra Bodholmsplan – platsen mellan Skärholmens simhall och Skärholmens kyrka. Nu är planerna på samråd.

  • Publicerad 06:30, 4 jul 2022

En påfartsramp ner till ett underjordiskt garage ska byggas på Bodholmsplan i Skärholmens centrum. En ny byggnad som vara ett väderskydd över rampen planeras också – och kommer att ta en del av torget i anspråk.

Nu finns chans att tycka till om byggplanerna. Förslaget till detaljplan är ute på samråd till den 8 augusti. Synpunkter kan mejlas till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se eller lämnas via webbsidan start.stockholm/detaljplaner.

Ny grönska ska tillföras genom klätterväxter, planteringsytor, nya träd och ett växtbeklätt tak.