Foto: Bengt Johansson

Tyck och tänk kring Grahn Elgs avhopp

Så tycker vi om att Lotta Grahn Elg (M) slutar som högsta politiker i kommunen. Några Bålstadebattörer kommenterar.

  • Publicerad 12:44, 14 sep 2021

Håkan Sundström:

Inte en dag för tidigt. Det glädjer många medborgare inklusive mig själv. Hon har styrt kommunen med diktatoriska metoder som orsakat mycket missnöje och kaos bland personalen i kommunen. Den som tar över får det inte lätt att återställa den oordning hon skapat. Björn Erling är väl den mest lämpade bland Moderaterna att styra kommunen tills valet.

Lili-Ann Öhlund Green:

Jag har full förståelse för hennes beslut. Ingen kan i längden orka alla personliga påhopp som hon fått utstå.
Jag önskar henne mycket glädje och fina dagar framöver.

Lars Öjdahl:

En slutsats man kan dra är att politiker, liksom chefspersoner i företag och myndighetspersoner, kan komma att verka utanför sitt kompetensområde. När man själv upptäcker det, är det ett rimligt beslut att avgå. 

Stefan Häggmark:

Jag utgår ifrån att detta är ett väl avvägt beslut från Lottas sida. Hon gör det i rätt tid vilket visar ansvar gentemot föreningen och kommunen. Den här situationen kan även ge föreningen en skjuts in i kommande förberedelser för nästa års val när valberedningen och styrelsen satt organisationen. Lite rotation på platser och kanske lite nytt blod kan ju vara motiverande och en form av nystart för föreningen.

Jan-Eric Herncrantz:

Liselotte Grahn Elgs avhopp kan bara tydliggöras på ett sätt. Hennes oförmåga och saknad av insikt vid anställning av strategiska medarbetare blev till slut ett sänke för hennes egen person. Min förhoppning nu är att hennes avhopp blir startskottet för en omfattande upprensning i organisationen, både bland politiker och tjänstemän. Liselotte kan inte ensam ställas till ansvar för det katastrofala läge kommunen idag befinner sig i.

Anders Ahrlin:

Inte en dag för tidigt. Hon är helt osynlig för medborgarna. Som kommunstyrelsens ordförande ska man inte vara operativ och köra över kommundirektörer och förvaltningschefer, vilket hon oupphörligen har gjort. Har aldrig tidigare sett något liknande trots att jag själv har anlitats som konsult i ett flertal kommuner för att städa upp.

Somir Sinharay:

Lottas efterträdare behöver arbeta med att samla politiken i Håbo och få ett slut på den osunda splittringen. Efterträdaren behöver vara lyhörd och inkluderande även för oppositionen. Jag önskar Lotta all lycka i sina framtida projekt.

Läs mer här.

JO riktar covidkritik mot Livgardet

Sjuka och friska isolerades. Då ett covidutbrott inträffade hos Livgardet valde Försvarsmakten att isolera en hel pluton i enkelrum, både sjuka och friska. Nu kritiserar Justitie­ombudsmannen hanteringen och kallar den ”ytterst...fredag 20/5 13:53