För stort. Uteplatserna vid vissa lägenheter är för stora och upptar kommunens mark. Foto: Viktor Runsten

Tybo vill riva uteplatser – i förväg

Tyresö bostäder vill ta tag i problemet med att hyresgäster har byggt alldeles för stora uteplatser vid sina lägenheter på markplan. Men Hyresgästföreningen menar att deras tillvägagångssätt bryter mot en gällande överenskommelse.

  • Publicerad 14:54, 6 jul 2022

När det börjar gälla alla, då kokar det snart över.

För några år sedan togs det fram en överenskommelse mellan Tyresö bostäder, Tybo, och Hyresgästföreningen Tyresö. Den säger att när Tybo vill återställa uteplatser så ska det ske när hyresgäst flyttar ut.

Men nyligen har Tybo krävt att en hyresgäst ska riva och återställa sin uteplats nu under sommaren.

– Då blir jag naturligtvis skogstokig för de kan inte bara ändra på saker när vi har en överenskommelse, säger Tina Norrström, ordförande i Hyresgästföreningen Tyresö och tillägger:

– Än är det bara en hyresgäst som kontaktats, men det ska bli hela området. Grannarna som har hört talas om det här är så upprörda, det kokar där nu. När det börjar gälla alla, då kokar det snart över.

Ärvda uteplatser

Tina Norrström har inga problem med att Tybo vill återställa för stora uteplatser.

– Det skiljer på var man bor, men en del uteplatser ska inte vara större än en balkong. Vissa har byggts ut till samma storlek som fyra-fem balkonger och det får man såklart inte göra. De har annekterat mark som inte ingår i lägenhetens hyreskontrakt.

Från vissa hyresgästers håll blir det dessutom orättvist, menar Tina Norrström, då en del uteplatser byggts för många år sedan och det idag kan bo hyresgäster där som inte hade någonting med byggandet att göra.

– Så jag förstår båda parter. Men det vi reagerar på är att de ska ta hela området på en gång, inte bara när någon flyttar.

"Vi för en dialog"

Från Tyresö bostäders sida säger tillförordnad vd Marie Reinius att uteplatserna ska återställas för allas hyresgästers trevnad.

Hyresgästföreningen Tyresö menar att ni bryter en överenskommelse. Har ni en överenskommelse kring att vänta till utflyttning?

– Vi har i andra bostadsområden gjort återställning av uteplatserna i samråd med Hyresgästföreningen, säger Marie Reinius.

Många uteplatser byggdes för väldigt många år sedan. Varför tar ni tag i detta nu?

– Det är ett arbete som ständigt pågår.

Går det att lösa så att uteplatserna kan vara kvar?

– Vi för en dialog med varje enskild hyresgäst.

Riktlinjer för uteplatser

Uteplatser får endast uppföras i direkt anslutning till lägenheten. Staket och vindskydd får inte förankras i fasaden.

Staket får uppföras max sex meter ut från fasad och en meter ut på varje sida om den plattbeläggning som tillhör lägenheten om inte annat överenskommits med Tyresö Bostäder. Dock måste det alltid finnas två meter fritt utrymme till närmaste gångväg.

För att sätta upp staket, vindskydd eller göra stora förändringar måste man ha ett godkännande från Tyresö Bostäder AB.

Den som byggt en uteplats som inte uppfyller riktlinjerna är skyldig att återställa uteplatsen till gälland riktlinjer, alternativt till en normal uteplats.

Visa merVisa mindre