Tvätten av tornet bakom bakterierna i Tullinge

Mellan den 1 augusti och 23 augusti fick boende i Tullingeberg koka sitt vatten. Detta sedan koliforma bakterier hittats i vattnet. Nu har kommunen kommit fram till vad som orsakade föroreningen.

  • Publicerad 11:59, 25 okt 2018

Det var när vattentornet i Tullingeberg skulle tvättas utvändigt i somras som det kom in smutsigt vatten i tornet. Tornet tvättades med högtryckstvätt i juni.

– Kommunens riskbedömning inför rengöringen av vattentornet var inte komplett och det beklagar vi. Vi upptäckte inte i förväg att luckan på toppen av vattentornet var otät och det var ett misstag, säger Linda Evjen, VA-chef på Botkyrka kommuns hemsida.

Det varma sommarvädret gjorde det gynnsamt för bakterierna enligt kommunen. De koliforma bakterierna finns annars naturligt i mark och vatten.

– Bakterierna gynnades av den förhöjda temperaturen och tillsammans med låg förbrukning, dröjde det innan vi fick bort dem helt, säger Linda Evjen.