Ritva Rissanen och Pernilla Forsgren i Viksjö, Hummelmora, där kommunen planerade att bygga 150 nya bostäder i det gamla kraftledningsstråket. Foto: Erik Lejdelin

Tvärvändningen: Byggplanerna i Hummelmora skrotas

Grannarna hade planerat för en lång strid mot kommunens byggplaner i Hummelmora. Men på det senaste planutskottet vände Alliansen och Sverigedemokraterna helt och skrotade hela projektet.

  • Publicerad 07:42, 25 dec 2021

Det var nog ett sätt att krishantera från deras sida.

I det nergrävda kraftledningsstråket i Viksjö var kommunens plan att sälja marken och låta 150 bostäder byggas upp i dess ställe. Bergshällar skulle sprängas bort och trädpartier skulle fällas – bara några meter från befintligt bebyggelse. En total exploatering av området, menade grannarna som Mitt i talade med i våras.

I en Facebookgrupp som Ritva Rissanen och Viksjöbon Pernilla Forsgren administrerade samlades nästan 900 andra Viksjöbor som mobiliserade motståndet.

Och nu har de lyckats. Planerna skrotas.

– Jag blev överraskad, vi hade planerat för en lång strid och jag trodde verkligen att de skulle skicka vidare ärendet på samråd. Vi är jätteglada över att demokratin fungerade.

S blev också förvånade

I slutet av november presenterades förslagen på de fyra områdena som skulle exploateras. Och Alliansen meddelade strax innan kommunstyrelsens planutskott i mitten på december samtliga fyra detaljplaner skrotas.

Socialdemokraterna menar att de blev tagna på sängen.

– Deras beslut kom verkligen fem i tolv. Det är mycket märkligt agerande, de har vid tre tillfällen sedan 2019 valt att gå vidare med planerna. Nu menar de borgerliga partierna att man med de här planerna gjort en ny avvägning, men vi har känt till stora delar av planerna länge, säger Eva Ullberg (S), oppositionsråd.

Hon menar att det är oansvarigt gentemot grannarna och mot byggbolagen som arbetat med frågan att ta det så här långt.

Ritva Rissanen är glad över kommunens senaste besked om att skrota planerna i Hummelmora. Foto: Erik Lejdelin

MP: Dödsdömt från början

Miljöpartiet menar att utgången var förväntad och säger att planerna var dödsdömda redan från start.

– Vi är glada att Alliansen lyssnar på Miljöpartiet och de boendes synpunkter. Jag har inte haft något tvivel på att det här aldrig skulle gå i mål, säger oppositionsrådet Mikael Jämtsved (MP).

Sverigedemokraterna, som har en vågmästarroll, meddelade innan Alliansens besked att de också vänt och ville skrota planerna.

– Vi är emot all förtätning av Järfälla och Stockholmsförhandlingen och eftersom det fanns ett så kompakt motstånd mot förslagen så kände vi att vi inte kunde köra över folk, säger partiets ordförande Wilhelm Eriksson (SD).

Tror du att ert besked påverkade Alliansens besked?

– Man ville nog inte sitta ensamma med ett impopulärt förslag. Det var nog ett sätt att krishantera från deras sida.

Turerna kring det gamla kraftledningsstråket

Fram till 2018 gick en stor kraftledning genom Järfälla – från Kallhäll i norr hela vägen ner till kommungränsen i söder.

För Järfällas del kostade projektet 186,9 miljoner kronor. Det rådde stor politiskt enighet om att kostnaden skulle hämtas in av markförsäljning av marken i det gamla stråket.

I november 2019 beslutade kommunstyrelsen att nya förslag på detaljplaner skulle tas fram för områdena A, B, C och D. En markanvisningstävling drog igång och i juni 2020 fick fyra bostadsbolag möjlighet att ta fram detaljplaner för respektive område.

Efter ett kraftigt motstånd från invånare, en alldeles för hård exploatering och att den ekonomiska vinsten blev för liten valde man att skrota planerna den 15 december.

Visa merVisa mindre

L: Vi behövde avvakta utredningen

Med facit i hand hade Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet, inte gjort några andra val. Nu skrotar de planerna på grund av att ekonomin inte går ihop och att motståndet varit så stort.

När vi såg att intäkterna inte skulle bli tillräckliga fanns det ingen anledning att fortsätta.

Enligt Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet, spelade SD:s besked inte på något sätt någon avgörande roll.

– Vi är flera partier som måste diskutera och det brukar vi göra på måndagen och sen skickar vi ut vårt yttrande till övriga partier. Det var inget ovanligt i det här fallet.

Han säger att styret först nu, efter att de fått se förvaltningens utredning, fick klart för sig att de inte kunde gå vidare med planerna.

– Vi har velat se utredningen först, även om jag förstår att det funnits ett stort motstånd under resans gång. Att bryta innan tjänstemännens utredning var klar hade varit oansvarigt, mot medborgarna men också mot byggherrarna.

Det föll det på

Vad föll det på då? Planerna innebar ett för stort intrång i området, och skulle man banta planerna ännu mer skulle den ekonomiska vinningen för kommunen bli alldeles för liten. När motståndet samtidigt var väldigt stort fanns det inga anledningar att gå vidare, menar styret.

– Ett av syftena var ju att få in pengar för marken, och när vi såg att intäkterna inte skulle bli tillräckliga fanns det ingen anledning att fortsätta.

Tror du att det här kan skada förtroendet gentemot byggaktörer?

– Vi är en kommun där det byggs väldigt mycket och vi är måna om relationen till byggherrar, men vi är också måna om att följa detaljplaneprocessen. Sen har vi kanske varit dåliga på att kommunicera vad vi gör till de boende.

Titta på hela stråket

Nu vill man ta ett helhetsgrepp på det gamla kraftledningsstråket, och Jonathan Björniden säger att det är bra att man nu har utrett förutsättningarna i de södra delarna.

– Vi har makten nu men en exploatering av stråket kommer pågå under en längre tid, om andra kommer till makten kanske de hade fått för sig att gå fram med en mer ovarsam exploatering här.

Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande, vill inte kommentera ärendet.

Politiker. Jonathan Björniden (L), är ordförande i kommunstyrelsens planutskott. Foto: Malin Benbasat