Tvärnit mitt på cykelbanan

Cyklister riktar skarp kritik mot att staden slarvar med säkerheten vid vägarbeten. – Trafikkontoret har inte kapacitet att följa upp alla farliga brister på cykelbanorna, säger cykelaktivisten Jon Jogensjö.

  • Publicerad 00:00, 15 sep 2015

På Hornsgatan på Södermalm tar cykelbanan tvärt stopp precis före en korsning. Ett vägarbete gör att cyklisterna måste välja mellan att svänga rakt ut i vägen bland bilarna, eller stanna och leda cykeln runt vägarbetet, via trottoaren.

– Man får vara extra försiktig och ändra om rutterna lite. Speciellt när man har barn med på cykeln, säger Dan Andersson som är ute och cyklar med dottern Liv.

I facebookgruppen ”Cykla i Stockholm” lägger cyklister dagligen upp exempel på när cykel- infrastrukturen brister i Stockholm. Många gånger handlar det om osäkra trafiklösningar vid vägarbeten.

Cykelexperten Krister Isaksson jobbade tidigare som trafikplanerare i Stockholms stad. Han tycker att det finns exempel på entreprenörer som sköter vägarbeten bra, men lika många exempel där säkerheten är katastrofal.

– Självklart måste man få jobba i stadens mark, men det handlar om att vara tydlig och hjälpsam. Att i god tid berätta att det pågår vägarbete och göra säkra omledningar för cyklister, säger han.

Jon Jogensjö startade nätverket Cykla i Stockholm på Facebook. Han tycker att staden nedprioriterat cyklandet alldeles för länge och att säkerheten vid vägarbeten ofta brister.

Han har bland annat därför också startat nätverket ”Superlokala cyklandeombud i Stockholm”. Det är cyklister som gått samman för att rapportera in fel och brister längs en viss sträcka i Stockholms län. Sedan kontrollerar man om felen åtgärdas.

– Trafikkontoret har inte kapacitet att följa upp alla farliga brister, därför pratar ombuden direkt med stadsdelsförvaltningar och de lokala entreprenörerna. Det är ett långsiktigt arbete, säger Jon Jogensjö.

Trafikkontorets pressansvarige Anders Porelius säger att det tyvärr förekommer byggarbeten där informationen brister.

– Vi tycker att vi är duktiga på att informera och förklara vad som gäller vid vägarbeten. Men visst förekommer brister ibland. I det här fallet tar vi till oss vad cyklisterna säger och vi strävar hela tiden att försöka vara så bra som möjliga, säger han.

Hur jobbar ni mot era entreprenörer för att undvika fel?

– Genom att hela tiden vara tydliga i dialogen och om vad uppdraget innebär.

Dan Andersson som cyklar med dottern Liv på Hornsgatan får plötsligt välja mellan att ta sig upp på trottoa­ren eller ge sig ut bland bilarna.