Tvärnej till att bygga attefallshus i Duvbo

Curt Johansson ville bygga ett attefallshus till sin gamla mamma på tomten i Duvbo. Han får dock nej då området är ett riksintresse och särskilda skyddsregler gäller.

  • Publicerad 17:01, 1 nov 2018

Sedan 1987 har Duvbo klassats som ett riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

Det innebär att hela stadsdelen omfattas av särskilda skyddsregler. En ny detaljplan gjordes också för att  för att ”säkerställa områdets kulturhistoriska värden”.

 

Köper man hus här får man vara medveten om att det finns vissa begränsningar.

Emelie Tillegård

Det märkte Curt Johansson som för två år sedan ville bygga ett attefallshus på tomten till sin mamma.

– Planen var att låta min gamla mor flytta in. Hon bor i Uppsala, så det blir rätt mycket resor för min del.

Men kommunen sa nej med hänvisning till riksintresset.

Curt överklagade avslaget till länsstyrelsen och sedan till nästa instans, Mark- och miljödomstolen, utan att få rätt. Som en sista utväg skrev han ett medborgarförslag till kommunen.

I måndags togs Curts medborgarförslag upp på tillstånds-och byggnadsnämnden. Och svaret blev – nej.

Statens beslut

Nämnden kom fram till att riksintresset och den detaljplan som gjorts för Duvbo inte tillåter några attefallshus.

I dag tillåter detaljplanen en uthusbyggnad på 30 kvadratmeter, men den får inte användas som bostad.

 

Det känns som att stånga huvudet i en betongvägg

Curt Johansson

Kommunen kan se över möjligheten att göra en ny detaljplan för Duvbo, men något sådant uppdrag ligger just nu inte hos förvaltningen berättar Emelie Tillegård, ordförande i tillstånds- och byggnadsnämnden.

– Det här beslutet ligger ovanför kommunens huvud. Man kan ha olika åsikter om beslutet är bra eller inte. Jag kan förstå att man känner sig frustrerad och vill ha samma möjlighet som alla andra att bygga ett attefallshus. Samtidigt är det ingen hemlighet att Duvbo är ett riksintresse, så köper man hus här får man vara medveten om att flexibiliteten inte är samma som på andra ställen och att det finns vissa begränsningar.

Curt Johansson menar att kommunens beslut om att neka honom ta bygga ett attefallshus var väntat. Foto: Pekka Pääkkö

– Det var väl väntat. Jag kan ju dra det vidare till Europadomstolen, men vet inte om jag orkar. Det känns som att stånga huvudet i en betongvägg.

”Gratis bostäder”

Han hävdar fortfarande att det är felaktigt av kommunen att hänvisa till riksintresset för att neka attefallshus i Duvbo.

– Hela Öland och Gotland är riksintressen och där byggs som sjutton. Och andra nybyggda hus här i Duvbo bryter definitivt mot grundtanken i riksintresset. Attefallshus är ju dessutom ett sätt för staden att få små billiga bostäder, utan att betala ett öre. Sundbyberg ska växa med 20 000 invånare, men var ska alla bo? frågar han sig.

 

Fakta

Om attefallshus och riksintresset

Reglerna för Attefallshus, uppkallat efter dåvarande bostadsminister, infördes 2014.

De innebar att husägare nu får uppföra hus om max 25 kvadratmeter på tomten, ofta utan bygglov.

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som beslutar om riksintresseområden när det gäller kulturmiljövård.

Ett riksintresse gäller ett geografiskt område som innehåller nationellt viktiga värden och kvalitéer.

Det är Länsstyrelsen som har tillsynsansvar över riksintresseområden och det är kommunens ansvar att ha en plan för hur man tar tillvara riksintresset.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Han vill ordna en fest vid omtalade bron

Nyheter David hoppas att det kan koppla samman Rinkeby och Ursvik Ursviksbon David Hurtado Gómez vill skapa en fest vid den omtalade bron mellan Stora Ursvik och Rinkeby. Musik, kultur och mat hoppas han kan hjälpa några eller alla att se Rinkeby med andra ögon.måndag 14/6 10:37

Brottsofferjouren vill se snabbare utredningar

Nyheter Polisen medger brister Färre söker hjälp hos Brottsofferjouren Västerort. Polisens prioriteringar kan vara en förklaring, enligt jouren. Polisen medger brister men hänvisar till att det finns flera olika stöd.fredag 11/6 16:21