Klubbchef. Markus Karlsson, Lidingö IFK. Foto: Pekka Pääkkö

Två nya 7-spelsplaner på Vallen

Öns många fotbolls­spelare har länge vädjat om mer yta att spela på. Nu planerar staden för två nya 7-spelsplaner på Vallen och misstaget vid 11-spelsplanen i Dalénum ska rättas till.

  • Publicerad 14:09, 22 jun 2022

Det här är verkligen bra. Vi har akut
behov av spelplaner.

Fotbollsklubben FK Lidingö IFK har i dag över 3 000 spelare. De saknar tillräckligt med ytor att spela på, vilket Mitt i har rapporterat om.

– Vi har akut behov av utrymme för träning, och det underlättar oerhört att ha det på Vallen där vi bland annat har omklädningsrum, säger klubbchefen Markus Karlsson.

Klubben har därför drivit frågan om att anlägga en 11-spelsplan på Vallen – ett förslag som har stått i konflikt med dagvattenreningen som planeras i området.

En kompromiss

Men nu har klubben föreslagit en kompromiss – som staden också nappat på. Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att två nya 7-spelsplaner ska anläggas på den yta som enligt detaljplanen är idrottsområde.

De utgör tillsammans en halv 11-spelsplan, och kan byggas ut till en fullstor plan om det visar sig vara möjligt efter att man utfört utredningen om dagvattnet.

– Två 7-spelsplaner i längd är ju som en halv 11-spelsplan och skulle kunna utökas. Men först måste dagvattenreningen utredas, säger Filip Svanberg (M), ordförande
i kultur- och fritidsnämnden.

Han menar att det hela bör gå undan.

– 7-spelsplanerna ska anläggas skyndsamt så fort förvaltningen har gjort utredningen.

Innan konstgräset ligger på plats vill inte Markus Karlsson räkna med något.

– Men det ska bli av, säger Filip Svanberg.

Ligger i budget

– Vi har fattat ett beslut och det finns medel, så inriktningen är ju att det ska hända. Det har legat länge i budgeten att möjliggöra en fotbollsplan på Vallen.

Kultur- och fritidsnämnden har också fattat beslut om att skapa förvarings­utrymme för målburar som inte används i Dalénum.

Eftersom utrymme för målburarna har saknats har det varit svårt att spela på den nya 11-spelsplanen, vilket Mitt i rapporterat om.

– Det är en säkerhetsaspekt och det är bra att vi gör rätt nu. Det borde så klart ha varit rätt från början men nu rättar vi till det.

Staden ska också utreda möjligheten att anlägga en uppvärmd konstgräsplan på Vallen för årets kalla månader.

Flyttas. Den här väggen ska nu flyttas några meter bakåt så att målburarna enkelt kan ställas undan. Det gläder Markus Karlsson, klubbchef i FK Lidingö IFK. Foto: Pekka Pääkkö

Kalkyl för 7-spelsplaner ska tas fram

Den 8 juni fattade kultur- och fritids­nämnden ett antal beslut som berör Lidingös fotbollsspelare.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag och kalkyl för att bygga två 7-spelsplaner inom idrottsområdet på Lidingövallen.

Förvaltningen ska även beställa uppförandet av planerna förutsatt att investeringen ryms inom budget.

Nämnden beslutade även att möjligheten att anlägga en uppvärmd konstgräsplan på
Lidingövallen ska utredas.

Visa merVisa mindre