Två nätverk mot rivningarna i staden

Det kan tyckas kört eftersom det är nästan ett halvår sedan som Stadshuset bestämde att Astoriahuset ska rivas och bli kontor. Samma sak gäller tullhuset och Nobelcentret på Blasieholmen. Men Carl-Fredrik Paléus och Björn Tarras-Wahlberg ger inte upp.

  • Publicerad 13:27, 18 maj 2016

– Folk tycker att nu får det vara nog, säger Björn Tarras-Wahlberg. Det är förfärligt att moderata politiker vill låna sig till detta.

Mötet var bokat med Carl-Fredrik Paléus från nätverket Riddarens hopp och Stureplans räddning. Men när vi kom dit fanns även Björn Tarras Wahlberg på plats. De två herrarna har inget organiserat samarbete. Men de har en del gemensamt.

– Vi drar ju åt samma håll eftersom vi båda vill stoppa vansinniga rivningar, säger Björn Tarras-Wahlberg.

Stans centrala delar håller på att ömsa skinn. Gamla hus rivs för att ge plats åt nya eller byggs på med flera våningar.

Många av förändringarna sker gradvis, hus för hus, och väcker inte några större protester.

Men det finns enskilda projekt som tycks bli symbolfrågor för hela den omvandling som sker. Dit hör Astoriahuset och Nobelcentret.

Det är nu ett halvår sedan som kommunfullmäktige gav klartecken till att låta fastighetsägaren Humlegården riva flygelbyggnaden till Astoriahuset för att göra om fastigheten till kontorshus med åtta våningar.

Nätverket Riddarens hopp och Stureplans räddning kom i gång sent med sitt motstånd. Men de framhärdar ändå. Varje lördag sedan i april står de utanför Astoriahuset på Nybrogatan och delar ut flygblad. De vill få till stånd en bojkott av Länsförsäkringar, som äger Humlegården, och på så sätt stoppa rivningen.

Hur effektivt är det att gå omvägen över Länsförsäkringar?

– Länsförsäkringsgruppen är av folkrörelsekaraktär och skulle mycket väl kunna övertyga Humlegården om att avsluta det här. Det är inte något självständigt företag. I deras styrelse sitter folk från Länsförsäkringar.

Enligt Carl-Fredrik Paleus har en sakägare som överklagat och fått avslag av länsstyrelsen gått vidare till mark- och miljödomstolen.

– Under tiden kämpar vi stenhårt för att övertyga Länsförsäkringar och Humlegården om att bevara byggnaden.

Vad händer om mark- och miljödomstolen inte heller går er väg?

– Då har flera av oss pratat om att kedja fast oss vid byggnaden. Vi jobbar på flera fronter. Politiskt dog frågan i och med kommunfullmäktiges beslut.

Björn Tarras-Wahlberg är inte mindre kamplysten och har även han sina lördagar uppbokade. Då samlas motståndarna till Nobelcentret på en av Strandvägens pontoner och planerar sina aktioner.

Sedan han engagerat sig i frågan har han slagits av hur kraftiga reaktioner den väckt.

– De är osedvanligt vanligt starka och aggressiva. Jag är förvånad över att människor är så instinktivt emot det. Men det beror på att många har ett estetiskt sinne nedärvt sedan generationer.

Han skulle vilja ha en folkomröstning i frågan och är övertygad om att han och nätverket Bevara Blasieholmen representerar en majoritet av stockholmarna.

Med all respekt, du träffar väl inte de bredaste lagren av stockholmarna?

– Jag tycker det är så tydligt att många är emot det här. Det är en lätt frågeställning. Säger man nej blir konsekvenserna inte så stora. Man får bara ett bevarande av kulturstaden. Och så sparar man pengar.