Eleverna på bilden har ingenting med artikeln att göra. Foto: Mostphotos

Två elever får skadestånd efter kränkningar

Tyresö kommun har på kort tid betalat två skadestånd efter att personal har kränkt elever. I båda fallen betalades mindre pengar ut än vad Barn- och elevombudet krävde.

  • Publicerad 11:17, 5 okt 2018

På fem år har Barn- och elevombudet riktat två skadeståndskrav mot Tyresö kommun. Båda fallen fick sina avslut nu i slutet av sommaren när Tyresö kommun gick med på att betala skadestånd och undertecknade förlikningsavtal.

Gustav är ett av fallen, som Lokaltidningen Mitt i har skrivit om. Han får 7 000 kronor.

Den andra eleven får skadestånd efter en händelse i maj vid Nyboda skola. Barn- och elevombudet (BEO) anser att huvudmannen – Tyresö kommun – har brutit mot lagen som säger att en personal inte får utsatta elever för kränkande behandling.

Höll fast elev

En personal har hållit fast en elev, vilket bevittnats av andra elever enligt Barn- och elevombudets utredning av händelseförloppet.

”Barn- och elevombudet finner att det fysiska ingripandet från B:s sida har varit betydligt mer långtgående än nödvändigt i den aktuella situationen samt att det har varit utlämnande för A att bli behandlad på det sättet inför sina klasskamrater”, står det i beslutet.

Krävde 15 000 kronor

BEO krävde kommunen på 15 000 kronor i skadestånd efter att ha ”beaktat handlingens förnedrade och dess allvarliga fysiska inslag samt att handlingen har inneburit ett missbruk av ett beroende- och förtroendeförhållande”. Efter förlikning landade beloppet på 12 500 kronor.

Monika Larsson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, har undertecknat förlikningsavtalen med Barn- och elevombudet. Hon vill inte uttala sig om enskilda fall men svarar på generella frågor i ett mejl.

Här kan du läsa hennes svar.