En kvinna och en man har dömts för fusk vid högskoleprovet. Foto: Mostphotos

Två dömda för fusk – hade antagits till läkarlinje

I dag skriver tusentals personer högskoleprovet runt om i landet. Mitt i kan berätta om en kvinna och en man i Norsborg och Bromma som nyligen dömts för att ha fuskat. Hade de inte åkt dit hade de kunnat komma in på läkare- och juristprogrammet.

  • Publicerad 11:56, 21 okt 2018

I dag söndag skriver 49 000 människor högskoleprovet. Men provet har de senaste åren omgärdats av en hel del fusk och nu tar myndigheterna krafttag mot fuskarna.

– Vi har successivt skärpt reglerna och numera kan vi också polisanmäla, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet till SVT.

Totalt har ett hundratal människor ertappats med fusk och tidigare i år gjorde polisen ett tillslag mot en fuskarcentral i en lägenhet i Norrköping. Deras verksamhet ska ha omsatt minst tio miljoner kronor.

Straffbart att fuska

Men att fuska är numera straffbart och under oktober har två personer dömts i Stockholm – båda för att fuskat vid 2016 års prov.

Den ene är en 25-årig kvinna boende i Norsborg. I utredningen framgår det att provet då var unikt eftersom det var första gången som provskrivarna inte hade exakt samma prov. Det sista testet fanns i fyra olika versioner, och det som skiljde dem åt var i vilken ordning frågorna ställdes. Vid de tre första testen gjorde 25-åringen väldigt bra ifrån sig.

På det sista testet svarade hon betydligt sämre.

Hade kommit in på läkarlinjen

Sannolikheten att svara så pass fel när man tidigare svarat så rätt är en på 100 miljoner. Enligt Södertörns tingsrätt talar det för att 25-åringen fuskat. Hon fick ett resultat på 1,65 vilket hade gjort att hon kommit in på ett läkarprogram samt alla juristprogram i hela Sverige.

Fuskarna hade bara ett av proven

Rätten skriver också att cirka 50 andra provskrivare visade på samma mönster det året. De misstänker starkt att de som gav svaren hade en av versionerna i det sista testet, men gav fel svar till de tre andra versionerna. Deras svar hade nämligen gett toppresultat vid ett av de fyra testen.

2016 var också året då provskrivarna för första gången fick skriva under att man på heder och samvete lämnat provsvar utan att använda otillåtna hjälpmedel. Därför dömdes 25-åringen för osann försäkran med påföljden 7 500 kronor.

Små hörsnäckor kopplade till bluetooth

Tjänsterna annonseras via sociala medier. Det vanligaste är att de som skriver provet utrustas med små hörsnäckor som kopplas via bluetooth och vidare till en central där personer säger de rätta svaren.

Den andre som dömdes var en 35-åring man bosatt i Bromma. Han följer samma mönster som 25-åringen, med ett högt antal rätt vid de första tre testen men med betydligt sämre resultat på det fjärde.

En på en miljard

Sannolikheten i hans fall, skriver Stockholms tingsrätt, är en på en 1000 miljoner.

Han hade blivit antagen till ett stort antal ingenjörsutbildningar samt till alla juristprogram i Sverige.

Han döms också till osann försäkran med påföljden 20 000 kronor i böter.