Stadshuset. Foto: Anna Z EK

Två-årsregeln för nyanländas kontrakt prövas igen

Två år får nyanlända på Lidingö stad behålla sitt första hyreskontrakt. Sedan måste de ordna egen bostad, enligt majoritetens beslut. Beslutet har överklagats. Nu prövas det åter i rätten. – Det visar att den delar vår uppfattning att domen i förvaltningsrätten inte var tillräcklig, säger Partik Sandström (MP).

  • Publicerad 10:53, 17 okt 2018

Det var i går som kammarrätten meddelade att Lidingö stads beslut att säga upp nyanländas bostadskontrakt efter två år åter ska prövas.

– Det är positivt för integrationen och dem som drabbas. Men det hjälper inte dem som redan blivit uppsagda, säger Patrik Sandström (MP).

 

MP överklagade

Miljöpartiet på Lidingö var de som överklagade stadens beslut (fattat av majoriteten M, Kd och Lp) hos förvaltningsrätten. I mars i år kom dock den fram till att stadens beslut var okej. Miljöparitet valde att överklaga till Kammarrätten och nu har de alltså beslutat att frågan åter ska prövas.

– Det visar att den delar vår uppfattning att domen i förvaltningsrätten inte var tillräcklig. Förhoppningsvis kommer den fram till en annan slutsats, säger Patrik Sandström.

Men är det inte rimligt som staden beslutat att de som bott här i två år ska likställas med andra invånare på Lidingö?

– Man kan inte bara sätta en gräns på två år för alla, olika personer kan ha kommit olika långt. Vi har istället föreslagit att man ska göra en individuell prövning, innan man måste söka hjälp hos socialtjänsten. Det tror vi vore bättre för integrationen.

Vet du hur de gått för de familjer som redan blivit uppsagda?

– Staden har inte gjort någon kartläggning men jag vet att vissa av de uppsagda har sökt sig till socialtjänsten, några har ordnat boende på andra håll, ytterligare någon är inneboende hos en familj i Karlstad.

40 barn sägs upp i år

Det är ännu oklart när kammarätten kommer att ta upp fallet. Under 2018 kommer sammanlagt 82 vuxna och 40 barn att få sina bostadskontrakt uppsagda av Lidingö stad enligt tvåårsregeln.