Tusentals elsparkcyklar på gatan hotar vinterns snöröjning

Även denna vinter väntas hälften av alla elsparkcyklar lämnas kvar ute på Stockholms gator. Något som kan ställa till det för snöröjarna eftersom antalet elsparkar fördubblats. – Det var ett halvstort problem redan förra vintern, säger Jonas Sandén, platschef på Svevias snöröjning.

  • Publicerad 17:28, 4 sep 2019

Vintern kan tyckas långt borta men redan nu finns farhågor hos snöröjarna om att snöröjningen inte ska fungera som tänkt, framförallt i Stockholms innerstad.

En del av orsaken stavas elsparkcyklar. Förra vintern lämnades omkring 1 500 elsparkscyklar – hälften av beståndet – kvar ute på gatorna under vintern, för att allmänheten skulle ha tillgång till transportmedlet.

Kan bli regeländringar för elsparkcyklar – utredning ska göras

Fördubblat antal elsparkcyklar

Inför årets vinter har antalet elsparkcyklar fördubblats till 6 860 elsparkcyklar, enligt Stockholms stad, och även inför årets vinter har företagen som äger elsparkcyklarna meddelat att de har för avsikt att lämna en del av beståndet kvar ute på gatorna. Om det blir som förra vintern, varannan elsparkcykel, handlar det om drygt 3 400 elsparkcyklar. Mer än dubbelt så många som förra vintern.

– Vi har återkommande samtal med företagen, alla bolag säger samma sak, de kommer ta in ett antal elsparkcyklar men inte ta bort allt, säger Johan Sundman på trafikkontoret.

– I snörörjarnas uppdrag ingår inte att flytta några felparkerade fordon, men förra vintern upplevde vi det inte som ett problem. I år är det dock betydligt fler företag som hyr ut elsparkcyklar.

Hur kommer vinterns snöröjning att fungera?

– Det får vi se, säger Johan Sundman.

Jonas Sandén, platschef på Svevia, bolaget som sköter snöröjningen på Östermalm, Kungsholmen, samt i Spånga, Hjulsta, Tensta, Rineby och Bromma, har farhågor inför vintern:

– Det var ett halvstort problem redan förra vintern, inte bara elsparkcyklar utan även vanliga cyklar. I år märker sopåkning redan av att elsparkcyklarna är ett stort problem och tvingas backa ut från vissa gator, så vi har oro inför vintern. Vi har pratat med trafikkontoret för att ha någon form av plan men vi har inte fått något besked.

Tvingas backa

När en snöröjningsmaskin befinner sig på en trottoar kan föraren inte väja för hinder genom att köra ned för kanststenen, med risk för att maskinens underrede slås sönder. I stället tvingas föraren backa.

Snöröjarna har enligt Jonas Sandén ingen skyldighet att stiga ur maskinerna och plocka bort eventuella hinder, som elsparkcyklar. En del förare gör det ändå, något som i så fall tar extra tid.

Om föraren inte plockar bort hindren lämnas resten av gatan oplogad.

– Det finns det risk för, säger Jonas Sandén.

Det är bara att konstatera att det mycket fler elsparkcyklar än förra vintern

Jonas Sandén, Svevia

Tror ni att den här vintern blir värre än förra vintern?

– Vi får se, det är bara att konstatera att det mycket fler elsparkcyklar än förra vintern.

I genomsnitt snö- och halkbekämpar snösvängen 40 gånger per vinter i Stockholms innerstad och ytterområden.