Tullingepartiet kommer inte att delta på kommunens firande av att den allmänna rösträtten fyller 100 år i år. Foto: Arkivbilder

TuP: Vi bojkottar demokratins 100-årsfirande

Den demokrativecka som Botkyrka kommun ordnar för att fira den allmänna rösträttens 100-årsjubileum är ett resursslösande jippo. Börja med att tillmötesgå Tullingebornas önskan om att få bilda egen kommun istället, skriver Tullingepartiet i en insändare.

  • Publicerad 10:26, 17 apr 2018

Istället för att förbättra demokratin lägger man sin energi på prestigeprojekt som till exempel idéhus, nöjesparker, och vinter-OS.

År 1919 infördes i Sverige allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. På initiativ av Vänsterpartiet satsar Botkyrka kommun därför skattepengar på en mingeltillställning för att fira 100-årsjubileumet av den lokala demokratin i Botkyrka. Tullingepartiet kommer inte att delta.

Inför 100-årsfirandet: Ökade klyftor hotar demokratin i Botkyrka

Den här typen av ”jippon” är ett resursslöseri när pengarna istället skulle kunna gå till kärnverksamhet som fastighetsunderhåll, barn- och äldreomsorg samt vägar.

Vi kan även konstatera att den lokala demokratin enligt både SCB:s och kommunens undersökningar inte fungerar. Svårt att påverka politiska beslut, lågt förtroende för politiker och bristande trygghet anges som orsaker till missnöjet. Den rödgröna kommunledningen som har styrt kommunen de senaste 24 åren, har ett särskilt ansvar för detta.

Men istället för att förbättra demokratin lägger man sin energi på prestigeprojekt som till exempel idéhus, nöjesparker, och vinter-OS.

Det embryo till närdemokrati som har funnits i Dialogforum kommer nu att avskaffas. Dialogforum har visserligen inte fungerat bra, men ersättningen med en dialogkommission där kommunledningen vartannat år besöker kommundelarna är ett steg i fel riktning. Kommuninvånarna vill ha riktig närdemokrati.

I Tullinge röstade 2/3 för en kommundelning i folkomröstningen 2014. Hur ska vi som bor här förklara för våra barn att samma kommunledning som körde över detta tydliga utfall i en folkomröstning firar demokratin? Vad menar kommunledningen i Botkyrka egentligen med ordet demokrati när man inte lyssnar på invånarnas vilja?

Botkyrka behöver inga nya jippon och ”demokratikonferenser”. Det finns bättre sätt att levandegöra den lokala demokratin, till att börja med genom att tillmötesgå Tullinges önskan om att bilda en egen kommun.

Anders Thorén (TuP). Både ett medborgarförslag och en motion har lagts om att bygga en bastu vid Maden. Foto: Rebecka Uhlin/ANDREAS JENNISCHE