TULLINGEPARTIET. Anders Thorén, gruppledare, menar att planerna inte är optimala. Foto: Rebecka Uhlin/Sweco arkitekter

TuP missnöjda med nya planen för Tullinge

Tullingepartiet menar att majoritetspartierna lovar mer än vad de kan hålla med den nya detaljplanen för Tullinge centrum. – Vi vill inte ha samma stadsbild som man började bygga under 1950 och 1960-talet, säger Anders Thorén, gruppledare.

  • Publicerad 17:30, 20 feb 2019

För en vecka sedan kom förslaget om ett nytt Tullinge centrum.

Tullingepartiet har länge arbetat för en förändring av centrumet. Men Anders Thorén, gruppledare för partiet, menar att den styrande majoriteten i och med den nya planen lovar mer än vad de kan hålla och att majoriteten måste beakta Tullingebornas oro för höga lägenhetshus.

– Det är inte optimalt som det ser ut nu. Men det är mycket som är bra. Mycket är taget från vår idéskiss från 2013. Men vi vill inte ha samma stadsbild som man började bygga på under 1950 och 1960-talet, säger Anders Thorén.

Beroende av vägen

I förslaget skissas på allt från bostäder, ett nytt torg och nya uppgångar till pendeltågsstationen. Anders Thorén påpekar dock att stora delar av förslaget är beroende av att Trafikverket börjar bygga Förbifart Tullinge.

– Om det blir klart på elva år vore det fantastiskt, men det tror vi inte riktigt på. Särskilt med tanke på att i princip inget hänt sedan den föregående detaljplanen lanserades 2005.

Under mars går förslaget på samråd. Under en tioårsperiod hoppas majoriteten kunna starta byggprojekt för bostäder till unga och äldre, och parkeringshus på kortare sikt.

2017 beslutades det att omarbeta detaljplanen för Tullinge centrum från 2005.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Totalt deltog uppemot 200 personer under dialogen för det nya centrumet. Kommunen satte upp workshops, tog emot skisser och ritningar, samt påbörjade utredningar kring framtida planer. I veckan deltog Anders Thorén under ett möte för den nya planen på kommunen.

Han menar att mycket kan göras med mindre resurser för Tullinge centrum och att planen för bostäderna kan planeras bättre.

– Med tanke på att kommunen vill bygga så många bostäder vore det bättre att planera och påbörja byggandet av bostäder i det nedlagda Hamra grustag. Där kan mer än 1000 bostäder rymmas, vilket skulle innebära att färre bostäder behövde byggas i nuvarande centrum. Då skulle det bli lättare att ordna tillräckligt med parkeringar, säger han.

Här är nya planerna för Tullinge centrum