Helgens visning av Förbifart Stockholms tunnlar i Vinsta skjuts upp. Foto: Anna Z Ek

Tunnelproblem skjuter upp visningen av Förbifarten

De upptäckta säkerhetsbristerna i Förbifart Stockholms tunnlar i Vinsta har krävt så stora resurser av Trafikverket att man nu tvingas ställa in helgens visning för allmänheten. I stället flyttas arrangemanget, kallat ”Öppen arbetsplats”, till den 24 november.

  • Publicerad 18:00, 3 okt 2018

Nu på lördag hade Trafikverket bjudit in allmänheten till visning av det pågående jättebygget i Vinsta som är en del av det väldiga motorvägstunnelprojektet Förbifart Stockholm. Men evenemanget blir inte av.

Orsaken är de brister som Arbetsmiljöverket för en dryg månad sedan fann i det som kallas Tunnel norr, det vill säga tunnlarna i Lunda och Johannelund som startar i Vinsta och leder i riktning mot Hjulsta.

Hotade stoppa bygget

Det var vid en inspektion i slutet av augusti som man hittade brister i utrymningsvägar och räddningskammare, vilket gick ut över säkerheten för de byggnadsarbetare som vistades där. Dessutom ska det ha funnits elskåp som saknade påkörningsskydd, vilket innebär risk för bränder och strömavbrott. Utöver det saknades nödbelysning i stora delar av tunnlarna.

Bristerna ansågs vara så allvarliga att Trafikverket hotade att stoppa arbetet om Trafikverket inte kommit till rätta med dem före den 30 september.

”Åtgärdat nu”

– Allt det där är åtgärdat nu och vi fortsätter vår verksamhet som vanligt, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm.

Däremot har arbetet med korrigera felen tagit så stora resurser i anspråk att den öppna visningen i helgen inte hinns med.

– Att arrangera en sådan här dag kräver ganska mycket förberedelser, och de senaste veckorna har vår organisation varit fokuserad på de frågor vi fått från Arbetsmiljöverket. Därför skjuter vi på Öppen arbetsplats till den 24 november, säger han.