Tunnelplaner skapar stor oro: ”Är vansinne”

Boende i både Danderyd och Solna är oroliga för vad som ska hända med deras hus och omgivning, när en kabeltunnel ska borras rakt under deras tomter. Nu har de gått ihop för att överklaga beslutet.

  • Publicerad 18:34, 7 feb 2017

Margareta Hellström är märkbart upprörd när Mitt i träffar henne i hennes hem i Stocksundstorp i Solna – en vacker villa precis intill inloppet på Edsviken.

Ungefär 70 meter under våra fötter planeras en tunnel. Projekt kallas City link och har beskrivits som elens nya motorväg. Det är ett jättebygge som leds av Svenska kraftnät och är en del i det större projektet Stockholms ström. Etapp ett av tunneln, från Hagby i Upplands Väsby till Anneberg i Danderyd via Sollentuna, startades 2013.


LÄS MER: Skogen får vika för kraftledning


”Det här är vansinne”

Nu har etapp två, en tunnel under Stockholm från Anneberg i Danderyd till Skanstull i Stockholm, fått grönt ljus av mark- och miljödomstolen, som ger Svenska kraftnät tillstånd till att leda bort grundvattnet från tunnelanläggningen.

Något som överklagats av sammanlagt 62 boende i det berörda området.

– Det här är vansinne. Svenska kraftnät har alltså fått tillåtelse att släppa ut 3500 kubikmeter vatten per dygn under byggtiden. Det är ungefär sju 25-meters simbassänger om dagen – under flera års tid. Rakt ut i Edsviken. Det kommer få enorma konsekvenser för vattenkvalitén. Det ligger mängder av miljögifter i bottnen, som kommer att frigöras om man börjar röra i det, säger Margareta Hellström.

Och hon får medhåll från grannen Barbro Eriksson, som tillsammans med Margareta Hellström varit en drivande kraft i överklagan.

– Det här är ju nationalstadsparken, med dess djur och natur, som man vill pumpa ut smutsigt vatten i. Grundvattnet beräknas sjunka med sex meter. Det har inte gjorts några mätningar eller tester på vad som faktiskt händer om man borrar en tunnel under Stocksundet. Det känns som att de tänker att: ”det ordnar vi sen”. Men då kan det vara för sent, säger Barbro Eriksson.


LÄS MER: Sju meter höga ventilrör byggs


Oro för skador på fastigheterna

Miljöaspekten är en stor del av det som de boende i området oroar sig för. En annan del är hur deras respektive fastigheter kommer att påverkas av tunneln.

– Den går direkt under flera hus. Det har sagts att husen kommer att få sättningsskador, men i hur stor utsträckning vet ingen. Det här är ju en kulturskyddad miljö. Det borde inte få gå till såhär. För närmare 10 fastigheter kommer man att begära markupplåtelseavtal också, säger Barbro Eriksson.

”Det har sagts att husen kommer att få sättningsskador, men i hur stor utsträckning vet ingen”

På Danderydssidan kommer ett ventilationstorn att byggas mellan broarna vid Inverness. Boende i området ska då erbjudas ersättningsbostäder i baracker under sex månader, eftersom störningarna för dem beräknas bli så pass stora. Många känner sig nu besvikna över bristen på information om projektet.

– 90 procent av alla berörda har inte fått någon information om det här. Vi har fått informera varandra, grannar emellan, säger Margareta Hellström, och Barbro Eriksson fyller i:

– Det är faktiskt rent rättsvidrigt mot sakägare.

Föreslår annan lösning

I sin överklagan vill de främst stoppa tunnelns nuvarande dragning. I stället föreslår man en annan rutt i närheten, som är ungefär 30 meter längre. Om inte det går vill man åtminstone att tunneln ska göras betongklädd, något som skulle minska mängden vatten som läcker ut i Edsviken och Stocksundet under byggtiden.

– Vi har påpekat de här problemen i tre år nu. De säger hela tiden att de ska ta det i beaktande, men det skiter de ju rent ut sagt i att göra, säger Margareta Hellström.

Diskuterat olika alternativ

På Svenska kraftnät säger man att flera olika dragningsalternativ har diskuterats – men att man kommit fram till att den nuvarande är den bästa.

– Vi har lämnat in ansökan med ett förordat alternativ och gjort en Miljökonsekvensbeskrivning. Nu är det Mark- och miljödomstolen och Energimarknadsinspektionen som prövar vår ansökan och beslutar om att ge oss tillstånd att bygga på det sätt vi förordar. Vi hoppas att de delar våra bedömningar, säger Olof Klingvall, pressansvarig på Svenska kraftnät.

Han säger att det är tråkigt om boende i området anser att de fått för lite information om projektet.

– Vi är angelägna om att alla fått information och går ut via bostadsrättsföreningar eller motsvarande, säger han och fortsätter:

– Jag kan konstatera att de vattenmängder som omnämns inte på långa vägar överensstämmer med verkligheten och vad som presenterats i ansökan. Den grundvattensänkning som påstås är inte relevant i sig, utan vad som är viktigt är om den är skadlig eller ej. Vi kommer att se till att en skadlig grundvattensänkning undviks genom vår tätningsmetod, och det prövas av mark- och miljödomstolen.

Gällande förslaget att göra en betongklädd tunnel, säger Olof Klingvall att att den möjligheten har undersökts, men valts bort.

– Vi har undersökt möjligheten till så kallad ”lining”, alltså betoningklädnad av tunneln med hjälp av expertis på området. Det gjorde vi för flera år sedan, men vi förordar en annan teknik som vi presenterat i vår ansökan, som innebär att vi tätar där tätning behövs. Att vi inte skulle undersöka miljökonsekvenserna eller eventuella risker är helt enkelt inte riktigt. Det är väsentlig del av vårt arbete.

Vilket ansvar har ni för eventuella sättningsskador på fastigheter?

– Vi försöker besiktiga fastigheterna före och efter. Om några skador har uppstått så åtgärdas det, säger Olof Klingvall.

Fakta

Det är City Link

  • Den nya förbindelsen är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät för att förstärka Stockholmregionens elnät.
  • Den nya elförbindelsen City Link byggs i fyra etapper. Anneberg – Skanstull utgör den andra etappen. City Link kommer att binda samman norra och södra Stockholmsområdet – från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Huddinge. När City Link är färdigbyggd ska elen kunna matas från flera håll till Stockholmsområdet.
  • Den nya elförbindelsen planeras kunna börja byggas tidigast 2019. Tunneldrivningen beräknar Svenska kraftnät kommer att pågå under cirka 3,5–4 år. Under denna tid byggs även ventilationsschakten.
Källa: Svenska kraftnät
Visa merVisa mindre