1. Överdäckning av Hågelbyleden. Bostäder/handel och lokalgator ovanpå överdäckningen. 2. Ny t-baneingång i Alby. 3. Områden med frågetecken som utreds.. 4. Nytt företagsområde. 5. Nya bostäder/handel utmed Tre Källors väg. Foto: Mitt i

Tunnel ska lösa frågan om Hågelbyleden

Botkyrka kommun och Skanska ville ha en ny trafikplats på E4/E20 och en omdragning av Hågelbyleden. Nu måste de tänka om kring storsatsningen Södra Porten. Den nya idén är att låta Hågelbyleden gå i en tunnel.

  • Publicerad 01:15, 17 dec 2020

Vi vill knyta ihop områdena.

Tunneln skulle om idéerna blir verklighet gå i ett parti i höjd med Alby och Eriksberg. Här skule bilisterna till och från Tumba och E4/E20 färdas.

Botkyrka kommun och Skanska tänker sig att vägen sänks ned och att en överdäckning av Hågelbyleden görs.

På så sätt blir det möjligt att låta Alby och Eriksberg växa samman genom nya bostadshus och lokalgator ovanpå och runt överdäckningen.

– Trots överdäckning är det här ett billigare alternativ än en ny trafikplats och att bygga en helt ny sträckning av Hågelbyleden nedanför Botkyrkabacken, säger Sara Andersson, processledare för Botkyrka kommun.

Hänsyn till Botkyrka kyrka

En ny trafikplats sågs tidigare som en förutsättning för att Södra Porten skulle bli verklighet. Men parterna har nu släppt idén om en trafikplats i närheten av Botkyrka kyrka, av hänsyn till kulturmiljön i området.

Åkern mellan Botkyrka kyrka och Shell är nu markerat som ett område under utredning.

– Vi har flera utredningar vi jobbar med. Det är känsligt kulturmässigt. Vi vet ännu inte hur nära kyrkan vi kan bygga och hur de byggnaderna får utformas.

Men det blir något på åkern mellan Botkyrka kyrka och Shell?

– Någonting siktar vi i alla fall på att det ska bli. Men omfattningen kan jag inte säga något om i dagsläget.

Kommunen är noga med att idéerna de offentliggjort och visat för företagare i Eriksbergs handels- och industriområde ännu är på ritbordet och kan komma att förändras.

Sara Andersson, processledare vid Botkyrka kommun. Foto: Casper Hedberg

Tidigare vision. En tidig visionsbild från för några år sedan visar hur man då tänkte sig trafikplatsen nära Botkyrka kyrka. Foto: ON Arkitekter

Nya bostäder planeras

Utöver bostäder vid överdäckningen av Hågelbyleden tänker sig kommunen och Skanska nya bostäder utmed Tre Källors väg. Något ska också hända vid dagens cykel- och gångbro mellan Shell och Eriksberg. Kommunen kallar det sociodukt. Antagligen handlar det om en bredare övergång här.

– Vi vill knyta ihop områdena, säger Sara Andersson.

Målet är fortfarande 4 000 nya jobb. Tidsperspektivet tills området är helt utvecklat är rejält tilltaget: 25-30 år.

– Utvecklingen av området inne i dagens handels- och industriområde sker också mycket på initiativ av företagarna i området. Vilket innebär att det kan ta tid.

Förutom förtätning i dagens handels- och industriområde innehåller projektet flera nya detaljplaner. Den första beräknas bli klar i slutet av 2022. Därefter kan man sälja mark och börja bygga nytt i området.

Idé om portalbyggnader

2011: Idéerna om Södra Porten – en ny entré till norra Botkyrka och Storstockholm söderifrån presenteras.

2012: I tidiga visionsbilder från 2012 möts bilister på E4/E20 av ett slags portal. Visionen var att hela området skulle vara klart 2032.

2015: Kommunfulmäktige godkände i december att Botkyrka kommun och Skanska startar det gemensamma bolaget Botkyrka Södra Porten AB.

2019: Folkliga protester mot att projektet drabbar kulturmiljön tilltar.

2024: Bergmassor nära Botkyrka kyrka ska vara borttagna.

Visa merVisa mindre

Vad tänker du om Hågelbyleden i en tunnel?

Foto: Anders Björklund

Beston Ahmad, 41 år, Huddinge.

– Som tidigare Hallundabo tycker jag det låter bra. Jag minns hur man tyckte att Alby och Eriksberg skiljdes åt av Hågelbyleden.

Foto: Anders Björklund

Svetlana Janev, 56, Huddinge.

– Det har blivit mycket mer trafik i Stockholm med tiden. Att gräva ned i en tunnel låter bra. Och bostäder behövs.

Foto: Anders Björklund

Asir Karakurt, 49 år, Tumba.

– Håglebyleden behöver få större kapacitet. Det är mycket trafik både morgon och sen eftermiddag. Att gräva ned i tunnel låter bra, men blir nog kostsamt. Dessutom behöver man nog flytta på kraftledningarna här bakom. Och få viltstängsel.

Foto: Anders Björklund

Kent Johansson, 53, Fittja.

– Positivt. Gräv ner så många vägar som möjligt. Det är bra för luften och blir mindre buller.