En tidig visionsbild av huset vid Tuna torg. 16 våningar med en butikslokaler i bottenplanet. Tuna torg inom rödmarkerad ring. Foto: Arkitekt Dinell Johansson/Google Maps

Tuna torg i Tumba kan få högt landmärke

Det finns planer på drygt 200 bostäder vid Tuna torg i Tumba. Här vill byggherren bland annat få till ett landmärke som sträcker sig mot skyn.

  • Publicerad 05:15, 18 nov 2020

Nrep gick under hösten ut med att de köpt fastigheten Kyrkoherden 1 i centrala Tuna av Kopparcronan. Nu tar de nya ägarna över planerna och arbetet på att utveckla platsen vid Tuna torg tillsammans Botkyrka kommun.

Enligt en tidig visionsbild vill Nrep bland annat se ett 16 våningar högt landmärke i Tuna som skulle synas från flera håll i området.

– Det är så viktigt att fler tillgängliga och moderna bostäder byggs här och Botkyrka kommun prioriterar just att fler människor ska få möjlighet till ett eget hem, säger Rickard Langerfors, som är bostadschef på Nrep i ett pressmeddelande.

Något färdigt förslag på ny detaljplan finns ännu inte. Botkyrka kommun skriver på sin hemsida att utformningen av husen är något som ska utredas bland annat med anledning av att området gränsar till ett "riksintresseområde för kulturmiljövård runt Tumba bruk".

Offentlig service

Utöver drygt 200 bostäder fördelat på flera byggnader är Nrep intresserat av att bygga lokaler för offentlig service vid Tuna torg, vilket skulle kunna vara exempelvis förskola eller äldreboende.

– Att vidareutveckla Tuna torg har varit intressant under en längre period och i och med samarbetet med Nrep så tar nu projektet fart på allvar, säger Simon Aspenberg, mark- och exploateringsingenjör på Botkyrka kommun i pressmeddelandet.

Han fortsätter:

– Stort fokus kommer också läggas på att skapa välkomnande utemiljöer där människor trivs och känner sig trygga.

Kommunens mål är att ett förslag på detaljplan ska gå ut på samråd någon gång i vår eller sommar.

Målet: Förslag presenteras nästa år

Botkyrka kommun har jobbat med en ny detaljplan vid Tuna torg sedan i mars 2019.

I vår eller sommar är målet att ett färdigt förslag ska presenteras för allmänheten.