Förslag på hur det kan komma att se ut i framtiden. Foto: Citycon/Stockholm stad

Tummen upp för nya Liljeholmstorget

25 000 kvadratmeter kommersiella ytor och 200 lägenheter. Så vill centrumägaren Citycon utveckla Liljeholmens galleria. Nu säger exploateringskontoret ja till att ge en markanvisning till bolaget.

  • Publicerad 13:36, 8 okt 2018

Bolaget Citycon, som äger Liljeholmens galleria, har sedan 2016 velat utveckla Liljeholmstorget.

Bland annat vill man täcka över tunnelbanespåren för att bygga 200 lägenheter. Man vill också bygga 25 000 kvadratmeter för bland annat butiker och restauranger.

Exploateringskontoret säger ja

Nu säger exploateringskontoret ja till att ge bolaget en markanvisning.

I förslaget skriver tjänstemännen att ”Kontoret ser positivt på projektet eftersom det stärker Liljeholmens Centrum med arbetsplatser och handel i ett mycket bra kommunikationsläge. Det medför även att bostäder kan byggas på redan ianspråktagen mark”.

Om nämnden godkänner förslaget kommer en detaljplan att tas fram. Planerad byggstart är år 2021 och första inflyttning år 2023.