Byggnadens fasad ska ha keramiska plattor, tegel och betong i röda nyanser för att passa in i omgivningen. Foto: Läsarbild Arkitema

Tummen upp för ny, stor förskola i Skarpnäcks gård

Det är en bra och nödvändigt att bygga en ny, stor förskola i Skarpnäcks gård – men flytta den gärna en bit västerut. Det anser Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

  • Publicerad 11:20, 7 jun 2019

En ny, stor förskola planeras i Skarpnäcks gård, söder om Horisontvägen, nära korsningen mot Vinggatan Den ska rymma cirka 100 barn i sex avdelningar och börja byggas i början av 2020-talet, om planerna klubbas.

I vår har stadsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan varit ute på samråd. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är nu klar med sitt svar – och gör tummen upp. Behovet är stort av att ersätta de äldre förskolor som ligger i bottenvåningarna på flerfamiljshus, framhåller man.

Förvaltningen har dock synpunkter på placeringen. I ett tidigare förslag planerades förskolan utmed Horisontvägen, vilket förvaltningen föredrar. Sedan har stadsbyggnadsnämden ändrat placeringen så att byggnaden får sin kortsida mot Horisontvägen och hamnar närmre ett befintligt flerbostadshus i öster. Inte bra, anser Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, som anser att bygget bör flyttas en bit västerut.

Dessutom vill man att stadsbyggnadsnämnden justerar takets utformning och byggnadens volym.

Bygget omges av radhus i väster, flerbostadshus i öster och Skevrodrets skog i söder. Där förskolan ska stå finns i dag sly, träd och berg. Flera eklevande arter finns i området. Därför ska så många träd som möjligt bevaras, och stadsbyggnadsnämnden har prövat olika placeringar av byggnaden utifrån det.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd tar ställning till förvaltningens förslag till svar, på sitt möte den 13 juni.