När ett naturreservat bildas får skogen större skydd. Foto: Mostphotos

Tummen upp för Hagsätraskogens naturreservat

Det är jättebra att bilda ett naturreservat i Hagsätraskogen – men det får inte få ut över möjligheten att bygga ut förskolan Skogsgläntan. Det betonar stadsdelsnämnden i sitt remissvar.

  • Publicerad 14:12, 22 maj 2018

Om allt går som planerat klubbar kommunfullmäktige beslutet om att bilda Hagsätra naturreservat i slutet av 2018.

Det är bra, tycke Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, i sitt remissvar. När reservatet bildats vill man vara med och utveckla skogen ”till ett attraktivt strövområde med rikt naturliv, tillgängligt för alla.”

En grupp ska bildas

Ett första steg blir att bilda en naturreservatsgrupp, berättar Fredrik Holmgren, handläggare vid stadsdelsförvaltningen.

– Vi ska anställa en naturreservatsförvaltare som ska hålla i gruppen. Den ska bidra med kunskap och synpunkter om vad som är viktigt att tänka på när när man bildar naturreservat. Det ska ju bli tre nya i Enskede-Årsta-Vantör, säger han.

I gruppen kan till exempel representanter för förvaltningen, politiken, föreningslivet och allmänheten ingå. De ska alltså arbeta fram förslag till alla de tre naturreservat som är på gång i stadsdelen: reservatet i Årstaskogen (som klubbades tidigare i vår), reservatet i Rågsveds friområde (som väntas antas i juni) och Hagsätraskogens naturreseservat.

– Det är viktigt att referensgruppen blir lokalt förankrad och att den är bred. Vi vill ha ett nära samarbete med olika intressen, säger Fredrik Holmgren.

3 000 bostäder på gång

Naturreservaten blir en tillgång både för dagens invånare och för dem som kommer att flytta hit när Hagsätra-Rågsved förtätas med 3 000 nya bostäder.

Med tanke på dem vill stadsdelsnämnden försäkra sig om att Hagsätraskogens naturreservat inte går ut över förskolans framtida behov. I sitt remissvar betonar man att möjligheten att bygga ut gården till förskolan Skogsgläntan, på Stjärnsundsgatan 12, måste finnas kvar.

– Det är en sådan förskola som kan behöva växa när barnen i området blir fler. Då måste också gården kunna bli större, säger Fredrik Holmgren.

Stadsdelsnämnden väntas klubbas förvaltningens förslag till remissvar vid sitt möte den 24 maj.

Fakta

Hagsätraskogens naturreservat blir 27 hektar

Hagsätraskogens naturreservat ska ligga öster om västra stambanan, mellan stationerna Älvsjö och Stuvsta. Gränsen föreslås gå längs med järnvägsområdet i väster, genom skogen söder om Älvsjö industriområde, utmed Huddingevägen i nordost, i kanten av höjdplatån norr om Ormkärr för att sedan fortsätta längs med bebyggelsen i öster och kommungränsen mot Huddinge i söder.

Här planeras naturreservatet.    Karta: Stockholms stad

Reservatet ska bli cirka 27 hektar stort.  Skogen är 35 hektar stor.

Syftet är att ge Hagsätraskogen ett starkare skydd. Staden vill stärka den biologiska mångfalden av växter och djur, till exempel äldre barr- och ädellövskog och vissa insekter, fåglar och svampar.

Dessutom vill staden skydda och stärka området för rekreation och friluftsliv.

Ett område med naturmark intill Ormkärr och Älvsjö industriområde är tänkt att lämnas utanför reservatet. Har ska staden utreda om det går att bygga bostäder.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre