Tummen ner för förslag: Inget konstgräs på Jordbroskolas grusplan

Det blir inget konstgräs på grusplanen i norra Jordbro som Kvarnbäcksskolan använder. Detta har stadsbyggnadsnämnden konstaterat för en Haningebo som lämnat in ett medborgarförslag om saken.

  • Publicerad 15:16, 24 okt 2016

Kommunen fick tidigare i år in ett medborgarförslag om att konstgräs borde anläggas på grusplanen som Kvarnbäcksskolan i norra Jordbro använder. Även nya mål och sittbänkar önskades. Förslagsställaren skrev bland annat att många barn i Kvarnbäcksskolan spelar fotboll i IFK Haninge, och att grusplanen i dagsläget ”inte är lämplig för fotboll på grund av dåligt underhåll och grusdamm.”

Förslagsställaren anser att behovet av en fullduglig fotbollsplan är mycket stort i norra Jordbro, och att de större satsningarna som gjorts koncentrerats till södra Jordbro.

Läs mer: Konstgräsplaner skärs sönder i Haninge

Men förslaget får nu nobben från kommunen:
”I dagsläget finns inga planer, från någon inblandad, på att iordningställa planen med konstgräs”, skriver stadsbyggnadsförvaltningen i sina synpunkter och det blir nämndens svar på medborgarförslaget.